DomovMediji

Sklic 18. redne skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje je uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., sklicala 18. redno sejo skupščine delničarjev. Ta bo v ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 13:05 uri v konferenčni dvorani upravne stavbe Aerodroma Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom.

Vabilo za 18. sejo skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so na voljo v zavihku Vlagatelji/Skupščine.

Brnik, 19. avgust 2013