DomovMediji

Prvo polletje 2013 v znamenju porasta prometa in milijon evrov višjega čistega dobička

Zg. Brnik, 20. avgust 2013 - Nadzorniki Aerodroma Ljubljana, d. d., so obravnavali polletno poročilo za leto 2013. Z rastjo števila potnikov domačega prevoznika se je obrnil dvoletni negativni trend, skupaj s tujimi prevozniki je bila rast v javnem prometu 7-odstotna. To je ugodno vplivalo na poslovanje: čisti dobiček je ob polletju znašal tri milijone evrov, kar je za milijon evrov več kot v lanskem primerljivem obdobju in za 1,5 milijona presega obdobni načrt.

Poslovanje družbe je bilo v letošnjem prvem polletju dobro. Odraža ugodne trende v prometu, ki so bili zabeleženi predvsem v drugem kvartalu, pozitivno pa so na poslovanje vplivali tudi ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov. Poslovni prihodki v višini 14,8 milijona evrov za 1,9 odstotka presegajo ustvarjene v primerljivem lanskem obdobju, za 6,9 odstotka pa načrtovane (doseganje letnega načrta je 49,2-odstotno, kar je, upoštevaje sezonsko naravo naše dejavnosti, visoko doseganje načrta). Ustvarjeni prihodki so odraz gibanja prometa, predvsem povečanja potnikov tujih prevoznikov, nadomeščanja manjših letal z večjimi in rasti v segmentu tovornega prometa. Vzporedno je pozitiven trend v prometu zabeležil tudi domači prevoznik, ki je presegel v lanskem prvem polletju oskrbljeno število potnikov. Del višjih poslovnih prihodkov smo realizirali tudi na račun nadpovprečno ostre zime z obilico snežnih padavin, zaradi česar se je povečal obseg opravljenih storitev razledenjevanja letal. Uspešni smo bili tudi v segmentu komercialnih storitev, kjer smo kljub neugodni gospodarski situaciji presegli obdobni načrt ter ustvarjene poslovne prihodke ohranili na nivoju lanskega prvega polletja. Poslovni odhodki v višini 12 milijonov evrov za 5,4 odstotka zaostajajo za ustvarjenimi v lanskem prvem polletju in so za 3,2 odstotka manjši od načrtovanih (doseganje letnega načrta je 48,5-odstotno).

Rezultat poslovnih prihodkov in odhodkov je porast dobička iz poslovanja (EBIT), ki za letošnje prvo polletje znaša 2,8 milijona evrov in za milijon evrov presega ustvarjenega v lanskem prvem polletju, za 1,4 milijona evrov pa je višji tudi v primerjavi z načrtom. Čisti dobiček v višini 3 milijone evrov za milijon evrov presega ustvarjenega v lanskem primerljivem obdobju, za 1,5 milijona evrov pa obdobni načrt.

Povečanje števila potnikov smo zabeležili pri domačem in tujih prevoznikih. Pri Adrii Airways se je rast števila potnikov začela s poletnim voznim redom, značilna je bila tudi za segment njihovih čarterskih letov. K rasti števila potnikov na ljubljanskem letališču so pomembno prispevali tudi nizkostroškovni prevoznik Wizz Air, Turkish Airlines in Finnair. Turkish Airlines je s poletnim voznim redom z dnevnim letenjem okrepil povezavo med Istanbulom in Ljubljano, Finnair pa je v juniju s šestimi leti tedensko povečal število letov med našo in finsko prestolnico in preko vozlišča v Helsinkih okrepil povezave z daljnim vzhodom. Število potnikov glede na enako lansko obdobje je povečal tudi Montenegro Airlines, z dobro zasedenostjo letal pa je nadaljeval nizkostroškovni prevoznik easyJet. V letošnjih prvih šestih mesecih je bilo tako oskrbljenih 575.463 potnikov, kar je za 7 odstotkov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem in obdobnim načrtom (letni načrt je dosežen 47-odstotno). Potniki javnega prometa so v prvih šestih mesecih leta 2013 lahko izbirali med 23 rednimi povezavami. Dobra polovica jih je potovala v London, Frankfurt, Istanbul, Zuerich, Muenchen in Pariz.

V obravnavanem obdobju smo oskrbeli skupno 15.972 premikov letal (letni načrt je dosežen 46-odstotno). V segmentu javnega prometa, ki je s finančnega vidika ključnega pomena, je bilo oskrbljenih 11.364 letal, kar je za 7,5 odstotka manj v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, za 2,2 odstotka pa je pod obdobnim načrtom. Ker so predvsem tuji prevozniki uporabljali bistveno večja (in težja) letala in je ta dejavnik vezan na pomemben del prihodkov od naših storitev, je bil izničen negativen učinek znižanja števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke.

Pomembno povečanje prometa v letošnjem letu beležimo pri tovornem prometu. Oskrbeli smo 8.910 ton tovora, kar je za 9,3 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju ter v primerjavi z obdobnim načrtom (letni načrt je dosežen 54,3-odstotno). Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovora.

Pri naložbah v objekte in opremo sledimo sprejetemu Poslovnemu načrtu za obdobje 2013 – 2017, s tem da se soočamo s časovnim zamikom pri pričetku izgradnje novega potniškega terminala. Ključno besedo za zagon omenjene investicije bodo imeli lastniki na 18. seji skupščine, ki bo potekala 16. septembra 2013. V prvih šestih mesecih leta 2013 smo za objekte, nakup opreme za potrebne dejavnosti in za računalniško opremo namenili 2,7 milijona evrov. Naložbe smo financirali z lastnimi sredstvi.

Glede na odvijanje fizičnega obsega prometa in z upoštevanjem rezultatov poslovanja v prvi polovici letošnjega leta pričakujemo, da se bo dobro poslovanje družbe nadaljevalo oziroma bomo tudi ob zaključku leta 2013 beležili preseganje zastavljenih načrtov.

Več informacij je na voljo v Polletnem poročilu na naslovu: http://www.lju-airport.si/sl/vlagatelji/financna-porocila/.