DomovMediji

Kljub slabitvam finančnih naložb čisti dobiček več kot dva milijona evrov

Zg. Brnik, 29. oktober 2013 –Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., je včeraj na 5. redni seji obravnaval revidirano polletno poročilo za leto 2013. Kljub opravljenim slabitvam nekaterih finančnih naložb, ki so bile kot tveganje za morebitno slabitev izpostavljene že v revidiranem polletnem poročilu, objavljenem 20. 8. 2013, je ustvarjeni čisti dobiček v višini dobra 2 milijona evrov. Ta je višji v primerjavi z lanskim prvim polletjem ter še vedno za dobrega pol milijona evrov nad predvidenim v načrtu. Dobro poslovanje odraža občutna rast potniškega in tovornega prometa ter ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov.

Družba Aerodrom Ljubljana je v nerevidiranem polletnem poročilu za leto 2013, objavljenem dne 20. 8. 2013, s katerim se je na 3. redni seji seznanil nadzorni svet, že izpostavila tveganje glede poplačila posameznih bančnih obveznic in morebitne slabitve iz tega naslova v vrednosti 1.019 tisoč evrov, kar je bilo v dokumentu razkrito med pomembnimi dogodki po zaključku obračunskega obdobja. Po javni objavi pričetega postopka nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke, d. d., in Probanke, d. d., s strani Banke Slovenije (dne 6. septembra 2013), je družba oslabila naložbe v podrejeni obveznici teh dveh bank (kar se odraža v znižanju čistega dobička družbe za 949 tisoč evrov). To je posledično rezultiralo v revidiranih izkazih družbe za prvo polletje 2013 (revizija je potekala v drugi polovici septembra). Omenjena slabitev predstavlja tudi edino spremembo v primerjavi z že objavljenim nerevidiranim polletnim poročilom z dne 20. 8. 2013. Revizijska hiša Deloitte revizija, d. o. o., je revizijo računovodskih izkazov družbe Aerodrom Ljubljana na dan 30. 6. 2013 izvedla na podlagi sklepa 18. seje skupščine, ki je potekala 16. septembra 2013.

Kljub opravljenim slabitvam in predvsem na račun dobrega poslovanja družbe v prvem polletju ustvarjeni dobiček pred obdavčitvijo v višini 2,4 milijona evrov le za 3,6 odstotka zaostaja za ustvarjenim v lanskem prvem polletju, za 37,7 odstotka pa še vedno presega načrtovanega. Ustvarjeni čisti dobiček v višini dobra 2 milijona evrov je malenkost višji v primerjavi z lanskim prvim polletjem ter še vedno za dobrega pol milijona evrov nad predvidenim v načrtu. Dobro poslovanje družbe v letošnjem prvem polletju odraža ugodne trende v prometu, pozitivno pa na poslovanje vplivajo tudi ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov.

V prvem polletju leta 2013 se je število oskrbljenih potnikov pri domačem in pri tujih prevoznikih občutno povečalo. Z rastjo števila prepeljanih potnikov domačega prevoznika, ki se je začela s poletnim voznim redom, se je obrnil dvoletni negativni trend, kljub neugodnim gospodarskim razmeram pa je ta prepeljal tudi večje število potnikov v segmentu čarterskih letov. Poleg domačega prevoznika so k rasti potniškega prometa prispevali predvsem še nizkostroškovni prevoznik Wizz Air, Turkish Airlines in Finnair. Skupno število potnikov v letošnjih prvih šestih mesecih tako znaša 575.463, kar je za 7 odstotkov več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem in obdobnim načrtom. Pozitivni trendi na področju prometa so se sicer nadaljevali tudi v poletnih mesecih. V obdobju od januarja do konca avgusta 2013 število potnikov v javnem potniškem prometu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana beleži 7-odstotno rast glede na lansko primerljivo obdobje, pet odstotkov pa je višje glede na obdobni načrt, skupaj je bilo tako oskrbljenih 860 tisoč potnikov.

Pomembno povečanje prometa je bilo v prvem polletju zabeleženo tudi pri tovornem prometu. Oskrbljenih je bilo 8.910 ton tovora, kar je za 9,3 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju ter v primerjavi z obdobnim načrtom (letni načrt je dosežen 54,3-odstotno). Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovora.

Več informacij je na voljo v revidiranem Polletnem poročilu 2013 na naslovu: http://www.lju-airport.si/sl/vlagatelji/financna-porocila/