DomovMediji

Z ekološko študijo na širšem območju letališča do sobivanja s pticami

Zg. Brnik, 18. 12. 2013 - Letališča so privlačno okolje za najrazličnejše ptice, te pa žal pomenijo potencialno grožnjo za varnost letalskega prometa. Aerodrom Ljubljana, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, zato stalno nadzira navzočnost ptic na letaliških stezah in znotraj ograje letališča in jim tako preprečuje, da bi ogrožale varnost. To družbi narekuje tudi mednarodna in nacionalna zakonodaja. Grobih načinov, s katerimi bi se lahko znebili ptic, je kar nekaj, a ker ti niso v skladu z okoljsko politiko družbe, se je družba povezala s Fundacijo družba znanja in vrednote narave, kar bo pripeljalo do dolgoročno učinkovitejšega pristopa k problematiki.  

Strokovni sodelavci Fundacije družba znanja in vrednote narave že od decembra 2011 preučujejo naravni sistem v okolici Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in družbi Aerodrom Ljubljana s tem pomagajo pri iskanju rešitev, s katerimi bi lahko na kratek in še pomembneje na dolgi rok skupaj oblikovali trajno sožitje in učinkovito zmanjšali nevarnost, ki jo za letala predstavljajo ptice, ne da bi pri tem rušili ravnovesje v naravi.

Ljubljansko letališče leži med zadnjimi ostanki mogočnih nižinskih gozdov prav v „dnevni sobi družine Bambi“, kot je šaljivo zapisal biolog Gregor Belušič. Srne je ustavila visoka ograja in so si poiskale druge kraje, ptice pa si ne dajo tako z lahkoto vzeti svojega prostora. Raziskovalci so med izvajanjem študije ptičje favne, ko so med decembrom 2011 in 2012 evidentirali ptice, ki so letale nad letališčem, ugotovili, da jih to področje zelo mika, saj je lovišče za njih veliko bolj atraktivno kot v okoliških habitatih. Najmanj se pustijo motiti kanje, sive vrane in navadne postovke. Kanja je srednje velika ujeda in navadna postovka vrsta sokola, obe pa lovita poljske voluharice, ki se zadržujejo tudi na travnikih znotraj letališke ograje. Tudi za vrane se v določenih obdobjih leta najde dovolj hrane: žuželke, pa tudi druge živali, najrazličnejša semena ter plodove in tudi kakšni odpadki, jim teknejo. Strokovni sodelavci Fundacije družba znanja in vrednote narave med drugim Aerodromu Ljubljana strokovno svetujejo, kako upravljati s travnatimi površinami in na kakšen način omejiti dostop do hrane, da bi letališče postalo manj zanimivo za ptice.

Fundacija družba znanja in vrednote narave je lahko izvedla študijo ptičje favne, ki je delvečletnega projekta Ekološke študije za zvišanje varnosti in zmanjšanje škode na letališču, tudi zaradi povezovanja slovenskih s tujimi raziskovalnimi ustanovami, Kontrolo zračnega prometa Slovenije in Zavarovalnico Triglav, kar se je pokazalo za dober primer sodelovanja znanosti z gospodarstvom. Z aplikacijo novih tehnologij sledenja in opazovanja ptic je tako stekel projekt nadzora na širšem območju letališča, da bi kar v največji meri odpravili tveganje, ki ga ptice pomenijo za varno odvijanje letalskega prometa, ne da pri tem trpela sonaravno bivanje in trajnostni razvoj. 

V sodelovanju z: