DomovMediji

50 let rednega prometa na brniškem letališču

Brnik, 9. januar 2014 - Danes mineva 50 let, odkar je na brniškem letališču (danes Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana) stekel redni potniški promet. Linije z Beogradom, Dubrovnikom in Londonom je vzdrževal JAT, Adria Aviopromet (danes Adria Airways) pa je letela v Beograd in Alžir. V prvem letu delovanja je čez letališče potovalo 78.179 potnikov, v 50 letih pa skupno 35 milijonov in 300 tisoč.

Uradno odprtje letališča se je zgodilo že nekaj dni pred 9. januarjem, in sicer na božični večer leta 1963. Aerodrom Ljubljana je zato 24. decembra 2013 začel z aktivnostmi, s katerimi bo obeleženo 50. leto delovanja letališča. Potnike, ki so ta dan zjutraj odhajali na pot, so presenetili z energičnim nastopom vokalne skupine Perpetuum Jazzile in atraktivnim plesnim nastopom. Presenečenje je na ogled v kratkem video posnetku na linku http://bit.ly/19g4nPj ali spodaj. 

Cel dan so bili potniki in obiskovalci letališča deležni tudi majhnih sladkih presenečenj, ki v sebi skrivajo zanimiva dejstva o letališču. Navajamo nekatera izmed njih:
- Če bi letališče napolnili ljudje do zadnjega kotička zunaj in znotraj, bi jih našteli kar 10 milijonov in 580 tisoč.
- Na vzletno-pristajalni stezi bi po dolžini lahko stalo kar 66 olimpijskih bazenov ali 30 nogometnih igrišč.
- Najvišja temperatura na letališču je bila zabeležena avgusta 2013, in sicer kar 38,1 °C, najnižja pa januarja 1968, ko so izmerili -25,4 °C.
- Najvišja snežna odeja je letališče prekrila leta 1969. Merila je 96 cm.
- Na vzletno-pristajalni stezi, pred stezo in na voznih stezah ljubljanskega letališča je instaliranih več kot 2.000 svetilk, ki se električno napajajo prek več kot 350 km kablov. Glavno letališko ploščad osvetljuje okoli 180 reflektorjev.
- Na letališču je najdaljša ravna cesta v celi Sloveniji, ki v dolžino meri kar 4,4 kilometre.Ob obletnici je Aerodrom Ljubljana, ki z letališčem upravlja, razkril tudi jubilejno grafično podobo z nagovorom V srcu dogajanja že 50 let. Ta bo na različnih medijih zaznamovala celo letošnje leto, ko se bodo odvile še številne druge aktivnosti vezane na jubilej. Otroci zaposlenih so pred novim letom na temo obletnice izdelali okraske, ki so krasili novoletno jelko v potniškem terminalu. Prav v teh dneh se na Facebook strani Aerodroma Ljubljana (https://www.facebook.com/AerodromLjubljana) uporabniki lahko potegujejo za privlačne nagrade v jubilejni nagradni igri. Med drugim bo konec januarja v počastitev obletnice organizirana slavnostna prireditev, spomladi pa še dnevi odprtih vrat.

*****

Pomembnejši mejniki iz zgodovine letališča

1963-1990
Prvo letalo tipa DC 6B slovenskega letalskega prevoznika, ki se je takrat imenoval Adria Aviopromet (danes Adria Airways), je na takrat pravkar odprtem letališču pristalo 24. decembra 1963, redni letalski promet pa je bil vzpostavljen 9. januarja naslednje leto. Še leta 1964 je stekla druga faza še ne dograjenega letališča in bila tudi dokončana, na 3.000 metrov je bila podaljšana vzletno-pristajalna steza in povečana letališka ploščad. V letu 1968 so v podjetju začrtali nove smeri razvoja letališča: vzpostavitev rednega domačega in mednarodni prometa, razvoj letalskega tovornega prometa ter oblikovanje zbirnega centra zanj. Najbolj vidni rezultati teh usmeritev so bili novi potniški terminal (l. 1973), tovorni terminal (l. 1976), rekonstrukcija vzletno-pristajalne steze (l. 1978), vključitev v redni domači in mednarodni promet in odprtje interkontinentalne linije z New Yorkom (l. 1978). Obdobje po letu 1980 je zaznamovala neugodna gospodarska situacija doma in v svetu ter relativno zmanjšano investiranje v razvoj.

1991-2000
Z osamosvojitvijo Slovenije je ljubljansko letališče postalo osrednje državno letališče, hkrati pa se je soočilo z znatnim upadom prometa zaradi političnih in vojnih dogodkov na tleh nekdanje Jugoslavije. 26. junija ob 13.30 se je zaprl zračni prostor nad Slovenijo in s tem letališče. Zapora je z večjimi in manjšimi izjemami, ko je letališče bilo odprto, trajala do sredine februarja 1992. Ta čas je Aerodrom Ljubljana izrabil za prenovo letališke stavbe, obnovo letališke ploščadi za parkiranje letal ter uvajanje informatike za letališko osebje in potnike. Slovenski letalski prevoznik Adria Airways je postal največji partner Aerodroma Ljubljana. Zaradi znižanega prometa na letališču se je ponudila priložnost za preplastitev vzletno-pristajalne steze. V letih 1992 in 1993 je bila izvedena večja razširitev potniškega terminala. Postavljen je bil tudi sodobni radar za precizno pristajanje. Podjetje je leta 1996 zaključilo postopek lastninskega preoblikovanja, naslednje leto pa je bila družba Aerodrom Ljubljana vpisana v sodni register kot delniška družba. Leta 1999 se je letališče z dovoljenjem za obratovanje v pogojih zmanjšane vidljivosti CAT III B vpisalo med okoli 100 letališč na svetu s takšno opremo.

2001-2013
Leto 2001 je bilo za svetovni letalski promet zelo slabo leto, kar je občutil tudi Aerodrom Ljubljana. Po terorističnem napadu v New Yorku 11. septembra se je svetovni letalski promet znašel v krizi, saj je število potnikov čez noč drastično upadlo. V letu 2003, ko je letališče praznovalo 40 let se je začela gradnja hangarja za splošno letalstvo in ureditev ploščadi za splošno letalstvo. Leta 2004 je prek letališča prvič v zgodovini potovalo več kot milijon potnikov letno. V nadaljevanju je letališče začelo dobivati podobo, kakršno imajo sodobna letališča po svetu. V letu 2005 je bila zgrajena sodobno opremljena parkirna hiša s poslovnim prizidkom in v letu 2006 razširjena glavna ploščad za letala. Leta 2007 je promet zaživel v novem potniškem terminalu, letališče pa se je po odločitvi vlade preimenovalo v Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. V okviru obsežnega investicijskega ciklusa je bila v tem letu podaljšana tudi vozna steza za letala. Letališče se je začelo razvijati v vozlišče za tovorni promet. Zaradi posledic gospodarske krize se je v letu 2009 ljubljansko letališče soočilo z znatnim upadom prometa, a Aerodroma Ljubljana kljub nižjim prihodkom ni odstopil od načrta vlaganj v osnovno infrastrukturo: prenovljena in razširjena je bila glavna letališka ploščad ter temeljito prenovljena vzletno-pristajalna steza, spojnice in vozna steza vzdolž nje. Trend upadanja prometa se je obrnil leta 2013. V prvih devetih mesecih leta je glede na primerljivo obdobje v letu prej število potnikov naraslo za 8,1-odstotka, količina oskrbljenega tovora pa za 6,7 odstotka. Družba načrtuje, da bo v letu 2014 oskrbela za 7 odstotkov več potnikov v primerjavi z ocenjenim številom za leto 2013.