DomovMediji

V terminalu razstava slovenske policije o sodelovanju v mednarodnih civilnih misijah

Prostor v prvem nadstropju potniškega terminala Aerodrom Ljubljana pogosto namenja razstavam s področja umetnosti, kulture in zgodovine. Razstave družba pripravlja tudi v sodelovanju s sponzorji, doniranci ali drugimi organizacijami, ki so povezane z letališčem. V januarju 2014 o svojem sodelovanju v mednarodnih civilnih misijah razstavlja slovenska policija.

Razstavo je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo ob 15 letih sodelovanja slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah. Republika Slovenija je z mednarodnim priznanjem in članstvom v mednarodnih in drugih organizacijah, kot so OZN, EU, NATO, OVSE, ZEU itd., prevzela dejavno vlogo v mednarodnih varnostnih strukturah in tako od leta 1997 tudi slovenska policija sodeluje v mednarodnih civilnih misijah pod okriljem različnih mednarodnih organizacij, ki na številnih kriznih območjih po svetu opravljajo pomembne naloge pri zagotavljanju varnosti in vzpostavitve demokratičnih institucij.

Več o razstavi lahko preberete na spletnem naslovu:
http://www.policija.si/index.php/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-civilne-misije/65695-15-let-sodelovanja-policije-v-mednarodnih-civilnih-misijah

Zg. Brnik, 23. 1. 2014