DomovMediji

Sklic 19. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje je uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., sklicala 19. redno sejo skupščine delničarjev. Ta bo v torek, 13. 5. 2014, ob 13:05 v konferenčni dvorani upravne stavbe Aerodroma Ljubljana.


Vabilo za 19. sejo skupščine, gradivo za skupščino, obrazec za prijavo udeležbe ter pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so na voljo v zavihku Vlagatelji/Skupščine.

Zg. Brnik, 11. 4. 2014