DomovMediji

V prvem kvartalu Aerodrom Ljubljana beleži nadaljevanje rasti prometa, poslovanje je boljše od načrta

Poročilo o poslovanju Aerodroma Ljubljana v obdobju od januarja do marca 2014 izkazuje nadaljnjo rast prometa, še boljše poslovanje kot v enakem obdobju lani in preseganje načrtov. Glede na prve tri mesece leta 2013 se je število potnikov povečalo za 12,9 odstotka, število premikov za letal za 4,2 odstotka, količina oskrbljenega tovora za 9,4 odstotka, v vseh treh kategorijah pa je tudi presežen obdobni načrt. Družba je ustvarila čisti dobiček v višini 857 tisoč evrov, ki za 5,4 odstotka presega realiziranega v lanskem prvem trimesečju.

Ustvarjeni poslovni prihodki v višini 7.129 tisoč evrov za devet odstotkov presegajo načrtovane, v primerjavi z lanskim prvim kvartalom pa so višji za 5,9 odstotka. Preseganje je odraz povečanega števila potnikov domačega in tujih prevoznikov, ki so uporabljali tudi večja in težja letala ter rasti v segmentu tovornega prometa. Kljub naraščajočemu prometu in povečanju poslovnih prihodkov družba nadaljuje z ukrepi obvladovanja poslovnih odhodkov. V prvem kvartalu ti znašajo 6.180 tisoč evrov, za en odstotek presegajo ustvarjene v lanskem prvem kvartalu, a so za 5,5 odstotka nižji od načrtovanih.

Vezano na višje realizirane poslovne prihodke in zaostajanje poslovnih odhodkov v letošnjem prvem kvartalu je ustvarjeni dobiček pred obdavčitvijo v višini 1.001 tisoč evrov za 3,6 odstotka višji v primerjavi z lanskim, za trinajstkrat (oziroma za 927 tisoč evrov) pa presega načrtovanega. Podobno tudi čisti dobiček, ki znaša 857 tisoč evrov, za 5,4 odstotka presega realiziranega v lanskem prvem trimesečju, medtem ko je obdobni načrt v tej kategoriji presežen za 784 tisoč evrov. Doseganje letnega načrta je v obeh kategorijah 14,2-odstotno, kar je, upoštevajoč sezonsko komponento poslovanja družbe, dokaj visoko (večina prometa se namreč ustvari poleti).

V prvem kvartalu se nadaljuje tudi trend rasti prometa. Število potnikov v javnem prometu, ki na letališču predstavlja glavnino, je v primerjavi z lanskim prvim kvartalom višje za 11,6 odstotka in za 5,1 odstotka nad načrtom. 10,6 odstotka večje število potnikov je prepeljal domači prevoznik, 13,7 odstotka več pa tuji prevozniki. Število premikov letal v javnem prometu je v primerjavi s prvim kvartalom leta 2013 za 5,9 odstotka nižje zaradi spremembe v strukturi letal. V povprečju prevozniki uporabljajo večja in težja letala, a ker je pomemben del prihodkov od opravljenih storitev vezan na težo letala, je učinek manjšega števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke izničen. Število premikov letal v javnem prometu obdobni načrt presega za 0,8 odstotka.

Potniki so v obravnavanem obdobju z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana lahko potovali s sedmimi rednimi letalskimi prevozniki, ki so skupaj prepeljali 228.468 oz. 96,5 odstotka vseh potnikov javnega

prometa. V primerjavi z lanskim prvim kvartalom so število potnikov povečali za 13,2 odstotka. V javnem potniškem prometu je večji del prometa opravil domači prevoznik, ki je prepeljal 69,1 odstotka vseh potnikov javnega prometa. Med tujimi prevozniki je obseg prometa pomembno povečal turški prevoznik Turkish Airlines, ki je prepeljal 52,6 odstotka več potnikov. Potniki javnega prometa so v prvih treh mesecih leta 2014 lahko izbirali med 21 rednimi povezavami (20 v enakem obdobju lani), najpogosteje pa so potovali v London, Frankfurt, Istanbul, Muenchen in Zuerich. Ponudbo rednih letov z ljubljanskega letališča je z novima povezavama v Prago in Varšavo povečal domači prevoznik. Z bogato mrežo povezav letališče privablja vse več potnikov tudi iz zamejskih predelov Avstrije, za katere je dobrodošla nova dnevna avtobusna povezava med Celovcem in Brnikom.

Pozitivni trend iz lanskega leta se nadaljuje tudi na področju tovornega prometa. Teža oskrbljenega tovora je za 9,4 odstotka večja v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, za 7,3 odstotka presega tudi obdobni načrt. Preseganje je realizirano v vseh kategorijah tovornega prometa.

Pri naložbah v objekte in opremo družba sledi v februarju 2014 sprejetemu Strateškemu poslovnemu načrtu za obdobje 2014 - 2020. V prvih treh mesecih leta 2014 je bilo skupno za naložbe v objekte in opremo porabljenih 596 tisoč evrov, od tega 239 tisoč evrov za objekte, preostanek pa za nakup računalniške opreme in opreme za potrebne dejavnosti, kjer so pomembne pridobitve nov transportni trak – elevator z izvlečno valjčno progo in dve napravi za pregled tekočin. Naložbe je družba financirala z lastnimi sredstvi.
 

 

Brnik, 6. maj 2014