DomovMediji

Aerodrom Ljubljana v smeri trajnostnega razvoja tudi z upravljanjem ogljičnega odtisa

Zg. Brnik, 24. junij 2014 - Aerodrom Ljubljana s celovitim pristopom v smeri trajnostnega razvoja zmanjšuje vpliv svojih dejavnosti na okolje. Pomemben del okoljskih prizadevanj je tudi upravljanje z ogljičnim odtisom v okviru programske sheme Airport Carbon Accreditaton, ki prepoznava trud letališč za zmanjševanje ustvarjenih emisij ogljikovega dioksida. Vanjo se je v petih letih vključilo že več kot 100 letališč iz Evrope, Afrike in Azije, je sporočilo Združenje evropskih letališč.    

Aerodrom Ljubljana je v želji, da bi čim bolj celovito upravljal s svojimi okoljskimi vplivi, pristopil k certificiranju Airport Carbon Accreditation (ACA), ki letališča spodbuja k zmanjševanju njihovega ogljičnega odtisa. Z izračunom ogljičnega odtisa toplogrednega plina CO2 je družba lansko leto pridobila certifikat ACA na prvi ravni. Ugotovila je, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv na odtis poraba elektrike (61,6 odstotka), ogrevanje prostorov (19,4 odstotka), prevozi na delo (9,4 odstotka) in lastni vozni park (9,3 odstotka), sledijo pa jim službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka). Podatki za leto 2013 kažejo, da je družbi glede na leto pred tem uspelo ogljični odtis v skupnem zmanjšati za 6 ton oziroma za dober odstotek. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana sicer predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev.

Za varovanje in ohranjanje okolja si družba prizadeva še na mnogih področjih, med drugim pri ravnanju z odpadki, učinkoviti rabi naravnih virov, zmanjševanju hrupa zaradi letalskega prometa ter dolgoročno učinkovitemu in trajnostno naravnanemu pristopu k problematiki trkov ptic z letali. Aerodrom Ljubljana izpolnjuje tudi zahteve standarda ISO 14001, katerih glavni cilj je varovanje in ohranjanje okolja za današnje in prihodnje generacije.   

Programska shema Airport Carbon Accreditation je pred petimi leti nastala kot pobuda Združenja evropskih letališč (ACI Europe) pri prepoznavanju prizadevanj letališč za zmanjševanje njihovega ogljičnega odtisa. V času od ustanovitve sta se v programsko shemo vključili že 102 letališči iz Evrope, Afrike in Azije. Ta skupaj predstavljajo 23,6 odstotkov svetovnega letalskega prometa. V letu 2013 so skupno ogljični odtis toplogrednega plina CO2 uspela zmanjšati za 133.599 ton oz. za 5,98 odstotkov. Prav evropska letališča pa so pri upravljanju s svojim ogljičnim odtisom najbolj dejavna, saj je certificiranih kar 85 letališč, 16 izmed teh pa je uspelo doseči najvišjo celo raven ogljične nevtralnosti.