DomovMediji

Spodbudna odločitev Evropske komisije v korist Adrie Airways

Zg. Brnik, 9. julij 2014 - Aerodrom Ljubljana pozdravlja danes objavljeno odločitev Evropske komisije, da dokapitalizacije Adrie Airways predstavljajo dovoljeno državno pomoč domačemu prevozniku.  

Adria Airways kot največji kupec storitev Aerodroma Ljubljana v strukturi prometa predstavlja 69 odstotkov fizičnega obsega prometa. Odločitev v korist domačega prevoznika za upravljavca osrednjega slovenskega letališča zato pomeni pozitivno novico, ki bo zmanjšala tveganja poslovanja družbe in ji omogočila lažje poslovno načrtovanje.

Podatki o potniškem prometu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v prvih petih mesecih leta 2014 kažejo 6-odstotni porast glede na enako lansko obdobje. Porast v omenjenem obdobju beleži tudi domači promet, ugotovitev Evropske komisije pa je dobra popotnica, da se bo trend nadaljeval.