DomovMediji

Aerodrom Ljubljana obnovil okoljska certifikata EGO in ACA

Zg. Brnik, 27. avgust 2014 - Pomemben del okoljskih prizadevanj Aerodroma Ljubljana predstavljata upravljanje z ogljičnim odtisom v okviru programske sheme Airport Carbon Accreditaton in ozelenjevanje dejavnosti družbe pod okriljem akreditacije Evropska zelena pisarna. Oba certifikata je družba z uspešnim izpolnjevanjem akcijskega načrta letos uspela obnoviti, cilji pa tudi v naslednjem letu ostajajo smeli.

V želji, da bi čim bolj celovito upravljal s svojimi okoljskimi vplivi, je Aerodrom Ljubljana lani pristopili k certificiranju Airport Carbon Accreditation (ACA), ki letališča spodbuja k zmanjševanju njihovega ogljičnega odtisa. Izračun ogljičnega odtisa toplogrednega plina CO2 dejavnosti v letu 2012 je pokazal, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv na odtis poraba elektrike (61,6 odstotka), ogrevanje prostorov (19,4 odstotka), prevozi na delo (9,4 odstotka) in lastni vozni park (9,3 odstotka), sledijo pa jim službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka). Z različnimi ukrepi, med katerimi velja kot večjega izpostaviti plinifikacijo sistema ogrevanja, je družbi v letu 2013 uspelo svoj ogljični odtis v skupnem zmanjšati za šest ton oziroma za dober odstotek, in s tem uspešno obnoviti certifikat ACA na prvi ravni. V letu 2015 je cilj družbe napredovati na drugo raven, ki pomeni že občutno zmanjšanje ustvarjenih emisij ogljikovega dioksida. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev. Kratka video predstavitev mednarodne programske sheme ACA je na voljo tukaj.

V celovit pristop Aerodroma Ljubljana v smeri trajnostnega razvoja se pomembno umeščajo tudi aktivnosti in ukrepi v okviru akreditacije za Evropsko zeleno pisarno (EGO), h kateri je družba pristopila v letu 2013. V skladu z akcijskim načrtom so bile v prvem letu certificiranja izvedene številne aktivnosti in ukrepi, ki so pripomogli k zmanjševanju onesnaževanja okolja in nadgrajevanju nekaterih drugih okoljskih prizadevanj družbe. Veliko naporov je bilo vloženih v osveščanje zaposlenih o pomembnih okoljskih vprašanjih, z namenom, da bi v njihove navade usidrali zelene prakse. Družba jih je opominjala na varčevanje z naravnimi viri, organizirana je bila prostovoljna čistilna akcija manevrskih površin letališča, v okviru promocije zdravja pa so bili deležni številnih spodbud k aktivnemu preživljanju prostega časa in se lahko brezplačno cepili proti klopnemu meningoecefalitisu. Nad ozelenjevanjem dejavnosti Aerodroma Ljubljana bdi posebna skupina zaposlenih, pri okoljskih prizadevanjih pa se vključujejo službe na vseh ravneh podjetja. Zaradi sprejetih ukrepov na tem področju je družbi uspelo obnoviti tudi certifikat Evropske zelene pisarne. Med načrtovanimi ukrepi v letošnjem letu velja omeniti zamenjavo pisarniškega papirja s 100-odstotno recikliranim in uvedbo uporabe ekoloških čistil.