DomovMediji

Prvo polletje zaznamovala rast prometa in slabitev naložbe v Adrio Airways Tehniko, d. d.

Zg. Brnik, 29. avgust 2014 - Aerodrom Ljubljana, d. d., je v prvih šestih mesecih leta 2014 zabeležil rast prometa. Skupno število potnikov se je v primerjavi z lanskim prvim polletjem povečalo za 3,7 odstotka, količina oskrbljenega tovornega prometa je višja za 7,6 odstotka, število premikov letal pa se je na račun uporabe večjih in težjih letal zmanjšalo za 3,3 odstotka. Dobiček iz poslovanja v višini 2.797 tisoč evrov je na nivoju lanskega in bistveno nad načrtom, kar pa ni nadomestilo opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d., ki letos posluje slabše od pričakovanj.

Na področju prometa Aerodrom Ljubljana beleži rast. V javnem prometu, ki predstavlja glavnino prometa na ljubljanskem letališču, je glede na lansko prvo polletje število potnikov (571.140) višje za 2,9 odstotka. Domači prevoznik je prepeljal za 1,7, tuji prevozniki pa za 5,8 odstotka več potnikov. Rast je v veliki meri posledica več prepeljanih potnikov na rednih linijah Adrie Airways, večjega števila letov in potnikov prevoznika Turkish Airlines ter vzpostavitve nove redne linije prevoznika Air Serbia. Število premikov letal (15.448) za lanskim prvim polletjem zaostaja za 3,3 odstotka, vendar ta upad zaradi spremembe strukture letal v korist večjih (in težjih) letal nima negativnega vpliva na realizirane poslovne prihodke.

V obdobju od januarja do junija 2014 so potniki z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana lahko potovali z devetimi rednimi prevozniki. Ponudbo je v primerjavi z lanskim enakim obdobjem dopolnil prevoznik Air Serbia, ki od lanskega decembra z vedno bolj zasedenimi letali povezuje Ljubljano in Beograd. Med rednimi tujimi prevozniki je promet močno povečal Turkish Airlines, ki je prepeljal za 17,9 odstotka več potnikov. Potniki javnega prometa so v prvem polletju lahko izbirali med 25 rednimi povezavami (23 v enakem obdobju lani), pri čemer je polovica potnikov potovala v Frankfurt, London, Istanbul, Zuerich, Pariz in Muenchen. S poletnim voznim redom je Adria Airways mrežo letov razširila s povezavama v Varšavo in Prago, po več kot letnem premoru pa je ponovno uvedla lete v Pariz. Z bogato ponudbo letov ljubljansko letališče privablja vse več potnikov tudi iz zamejskih predelov Avstrije, za katere je dobrodošla v marcu vzpostavljena dnevna avtobusna povezava med Celovcem in Brnikom.
Občutno rast v prvem polletju 2014 beleži segment tovornega prometa, kjer je teža oskrbljenega tovora za 7,6 odstotka večja v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, preseganje pa je zabeleženo v vseh kategorijah tovornega prometa.

Poslovanje družbe v prvih šestih mesecih leta 2014 je bilo dobro. Ustvarjeni poslovni prihodki v višini 15.240 tisoč evrov za 2,7 odstotka presegajo realizirane v enakem lanskem obdobju ter za 0,8 odstotka tudi obdobni načrt. To preseganje je predvsem rezultat večjega števila potnikov, sprememb v strukturi letal, porasta tovornega prometa in višjih realiziranih prihodkov od komercialnih storitev. Poslovni odhodki znašajo 12.442 tisoč evrov in so v skupnem za 3,4 odstotka višji v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, za slabih pet odstotkov pa so nižji od načrtovanih. Dobiček iz poslovanja (2.797 tisoč evrov) je tako na nivoju ustvarjenega v lanskem prvem polletju, obdobni načrt pa presega za kar 36,8 odstotka.  
Dobro poslovanje in višji realizirani finančni prihodki niso uspeli nadomestiti negativnega učinka opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d., na rezultat poslovanja. Adria Airways Tehnika, d. d., kjer je Aerodrom Ljubljana 47,67-odstotni lastnik (ostalo PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje d. d.) in katere dejavnost se odvija v tržno in konkurenčno zahtevnem globalnem okolju, od aprila 2014 dalje posluje bistveno slabše od načrtov. Na podlagi upoštevanja načela previdnosti in konzervativnega pristopa smo se odločili naložbo oslabiti v višini 2.736 tisoč evrov.

Brez opravljene slabitve bi dobiček pred obdavčitvijo znašal 3.922 tisoč evrov (kar je za 63,8 odstotka nad vrednostjo iz enakega obdobja lani in za 19,7 odstotka nad obdobnim načrtom), čisti dobiček pa 3.019 tisoč evrov (kar je za 48,9 odstotka nad vrednostjo iz enakega obdobja lani in za 7,8 odstotka nad obdobnim načrtom). Dejanski dobiček pred obdavčitvijo obravnavanega obdobja znaša 1.186 tisoč evrov, čisti dobiček pa 516 tisoč evrov, kar je manj od realiziranega v enakem obdobju lani in tudi pod načrtom za prvo polletje.

Pri naložbah v objekte in opremo družba sledi v februarju 2014 sprejetemu Strateškemu poslovnemu načrtu za obdobje 2014–2020. V prvih šestih mesecih leta 2014 je bilo skupno za naložbe v objekte in opremo namenjenih 1.311 tisoč evrov, od tega 390 tisoč evrov za objekte, preostanek pa za nakup opreme za potrebe dejavnosti (886 tisoč evrov) in računalniške opreme (35 tisoč evrov). Naložbe smo financirali z lastnimi sredstvi, med novimi pridobitvami pa velja omeniti nakup gasilskega vozila in transportnega traku – elevatorja z izvlečno valjčno progo ter izgradnjo kanalizacijskega kolektorja za povezavo območja letališča z javnim kanalizacijskim omrežjem Občine Cerklje na Gorenjskem. Družba je v letošnjem prvem polletju pridobila tudi generalno stavbno pravico v vrednosti 8,2 milijona evrov, za 248 ha zemljišč za obdobje 40 let (od 1. januarja 2014 naprej), za katero bo nadomestilo odplačevala v letnih obrokih.

Glede na odvijanje fizičnega obsega prometa in upoštevaje rezultate v prvi polovici letošnjega leta ter oceno do konca leta pričakujemo, da bo dobiček iz poslovanja ob koncu leta 2014 na ravni načrtovanega.

Več informacij: Brigita Zorec, brigita.zorec@lju-airport.si.