DomovMediji

Podpisana pogodba med Fraportom in konzorcijem lastnikov Aerodroma Ljubljana, d. d.

SDH, d. d. je danes po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Fraport AG iz Nemčije (Fraport) v svojem imenu in imenu in za račun Republike Slovenije skupaj s preostalimi člani konzorcija prodajalcev z družbo Fraport sklenil pogodbo o prodaji 2.868.116 (75,5 %) delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.. Današnji podpis pogodbe med konzorcijem prodajalcev in podjetjem Fraport predstavlja pomemben mejnik v razvoju Aerodroma Ljubljana, d. d. in letalskega prometa v Sloveniji.

Neskromno se lahko pohvalimo, da Aerodrom sodi v družbo odličnih in uspešnih slovenskih podjetij, kar dokazuje zanimanje, ki je v prodajnem postopku vladalo med kupci naše družbe in končna cena, ki jo je plačal Fraport, tj. 61,75 EUR za delnico. Tudi danes, ko so gospodarske razmere še posebej zaostrene, beležimo ponovno rast prometa in dobre poslovne rezultate, novi lastnik pa prevzema družbo v odlični finančni kondiciji. Že od začetka prodajnega postopka je uprava poudarjala, da je za Aerodrom primeren strateški lastnik, ki je večji upravljavec letališč z močjo, voljo in vzvodi za razvoj potniškega in tovornega prometa, komercialnih dejavnosti ter pripadajoče infrastrukture. Ocenjujemo, da bo Fraport letališče razvijal skladno z že začrtanimi načrti razvoja oziroma še bolje od njih. Verjamemo, da se bo ljubljansko letališče pod novim lastnikom še naprej posodabljalo, povečevalo konkurenčnost, povezljivost in mobilnost prebivalstva. Na tak način bo utrjevalo svojo vlogo v regiji in spodbujalo njen gospodarski razvoj. To je mogoče trditi tudi zaradi izjav, ki jih je predsednik uprave Fraporta, dr. Stefan Schulte izrekel na novinarski konferenci po podpisu pogodbe. Dejal je, da je Fraport v Aerodrom Ljubljana vstopil zaradi velikega razvojnega potenciala na področju potniškega in tovornega prometa, da jih ne zanimajo kratkoročne finančne koristi, temveč dolgoročno sodelovanje. Za dobro delo je izrekel priznanje upravi in vsem zaposlenim Aerodroma Ljubljana in poudaril, da števila zaposlenih ne bodo zmanjševali, si bodo pa prizadevali za rast poslovanja in ustvarjanje novih delovnih mest.


Zmago Skobir (Aerodrom Ljubljana), dr. Stefan Schulte (Fraport), Matej Pirc in Matej Runjak (SDH)
 

Poleg SDH so pogodbo o prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. podpisali še: Kapitalska družba, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Modra Zavarovalnica, d. d., in Abanka Vipa, d. d.. Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Fraport objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o prevzemih.

Postopek prodaje je vodil in koordiniral SDH, v sodelovanju finančnega svetovalca, družbe KPMG in pravnega svetovalca, odvetniške družbe Schoenherr. Celotni postopek prodaje je potekal v dveh fazah, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom investitorjev s celega sveta. Postopek prodaje je po besedah predstavnikov SDH potekal transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju.  

Družba Fraport AG je lastnik in upravljavec letališč po celem svetu in sicer na današnji dan upravlja 10 letališč. Njihovo letališče v Frankfurtu je eno izmed glavnih svetovnih letališč, tako po obsegu potnikov, kot tudi po obsegu tovora. V letu 2013 je imelo 58 milijonov potnikov, celotna skupina Fraport pa 2,56 milijarde EUR prihodkov ter 236 milijonov EUR čistega dobička. Tržna kapitalizacija družbe je na dan 31. decembra 2013 znašala okoli 5,0 milijard EUR. Fraport je od leta 2001 javna delniška družba, in njena največja institucionalna lastnika sta zvezna dežela Hessen in holding mesta Frankfurt na Maini.

Brnik, 5. 9. 2014