DomovMediji

Prvih devet mesecev zaznamovala rast prometa

Zg. Brnik, 17. oktober 2014 - Aerodrom Ljubljana je v prvih devetih mesecih leta 2014 zabeležil rast prometa. Skupno število potnikov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 1,7 odstotka, količina oskrbljenega tovornega prometa je višja za 7,3 odstotka. Dobiček iz poslovanja v višini 6.108 tisoč evrov je malce pod lanskim in bistveno nad načrtom, kar pa ni nadomestilo opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, ki je v poslovnem načrtu za leto 2014 ni bilo mogoče predvideti.

V primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih devetih mesecih leta 2014 beležimo ugodne trende, kar se nanaša predvsem na podatke o številu oskrbljenih potnikov in teži oskrbljenega tovora. Skupno število potnikov (1.051.475 potnikov) je za 1,7 odstotka višje, kar je vezano predvsem na povečanje števila potnikov javnega prometa, s tem da so število potnikov povečali tako domači prevoznik kot tudi tuji prevozniki. Po številu premikov letal (skupno jih je bilo v obravnavanem obdobju 24.425) sicer za 5,6 odstotka zaostajamo za lanskim primerljivim obdobjem, vendar pa ta upad zaradi spremembe strukture letal v korist večjih (in težjih) letal nima negativnega vpliva na realizirane poslovne prihodke. V segmentu tovornega prometa smo oskrbeli za 7,3 odstotka več tovora (14.049 ton) kot v prvih devetih mesecih leta 2013.

V obravnavanih devetih mesecih je bilo na našem letališču prisotnih osem rednih letalskih prevoznikov. Največji del prometa je opravil domači prevoznik. Poleg rasti domačega prevoznika je k povečanju števila potnikov v primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2013 pomembno vplival prevoznik Air Serbia, ki dnevno povezuje Ljubljano in Beograd. Veliko je k rasti z dnevnimi leti doprinesel tudi turški prevoznik Turkish Airlines. Pri prevozniku Air France se je pri opravljenem številu premikov poznalo zmanjšanje števila letov v poletnem voznem redu 2013, ki pa zaradi začetka letenja večjega letala, ob dobri zasedenosti, ni imelo znatnega vpliva na število prepeljanih potnikov. Dobro zasedenost linij imata tudi nizkostroškovna prevoznika Wizz Air in easyJet. Finnair je zaradi poznejšega začetka letenja v letu 2014 prepeljal nekaj manj potnikov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Pozitivno pa je dejstvo, da je Finnair v poletnih mesecih letel z večjimi letali in dosegal zelo dobro zasedenost na liniji med Ljubljano in Helsinki. Na promet na letališču so negativno vplivale razmere na Bližnjem vzhodu, saj smo v poletnem voznem redu 2014 zabeležili znaten upad potnikov iz Izraela. Junija 2014 je Iran Air prenehal opravljati tehnične lete z namenom oskrbe z gorivom.

Poslovanje družbe v prvih devetih mesecih leta 2014 je bilo dobro. Z ustvarjenimi poslovnimi prihodki v višini 24.821 tisoč evrov smo za 1,9 odstotka (452 tisoč evrov) nad primerljivim lanskim obdobjem, medtem ko za obdobnim načrtom zaostajamo zgolj minimalno (za 95 tisoč evrov). Poslovni odhodki v višini 18.713 tisoč evrov sicer za 3,2 odstotka (575 tisoč evrov) presegajo realizirane v enakem lanskem obdobju, vendar pa so za 4,9 odstotka (965 tisoč evrov) nižji od načrtovanih. Dobiček iz poslovanja je dosežen v višini 6.108 tisoč evrov in presega obdobni načrt za 16,6 odstotka (870 tisoč evrov), medtem ko za realizacijo enakega obdobja lani zaostaja za 2 odstotka (123 tisoč evrov).

Manj ugoden je neto finančni izid obravnavanega obdobja. Na račun prodaje finančnih naložb po pogodbah o upravljanju smo sicer v primerjavi z enakim obdobjem lani realizirali višje finančne prihodke (skupaj znašajo 1.470 tisoč evrov in so za 1,7 odstotka nad načrtovanimi), so pa na račun opravljene slabitve naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d., v višini 2.736 tisoč evrov (ta slabitev v načrtu ni bila predvidena) višji tudi realizirani finančni odhodki (skupaj znašajo 3.150 tisoč evrov).

Kljub dobremu poslovanju in višjim realiziranim finančnim prihodkom družbi ni uspelo v celoti nadomestiti negativnega učinka opravljene slabitve na rezultat poslovanja; dobiček pred obdavčitvijo obravnavanega obdobja tako znaša 4.428 tisoč evrov, čisti dobiček pa 3.098 tisoč evrov, kar je manj od realiziranega v enakem obdobju lani, kot tudi pod obdobnim načrtom.

Brez opravljene slabitve bi znašal dobiček pred obdavčitvijo 7.164 tisoč evrov (kar je za 17,6 odstotka nad ustvarjenim v enakem obdobju lani in za 11,8 odstotka nad obdobnim načrtom), čisti dobiček pa 5.601 tisoč evrov (kar je za 7,5 odstotka več glede na enako obdobje lani in za 2,7 odstotka nad obdobnim načrtom).