DomovMediji

Trajnostni pristop k zmanjševanju nevarnosti trkov s pticami

                           

 

Zg. Brnik, 4. november 2014 - Z odprtjem fotografske razstave Varna vrnitev v potniškem terminalu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, se danes zaključuje spomladi odprt fotografski natečaj za ljubitelje ptic in navdušence, ki beležijo pristanke in vzlete letal. Z njim smo v Aerodromu Ljubljana želeli opozoriti na trajnostni pristop k zmanjševanju nevarnosti trkov s pticami na letališču, brez fizičnega uničevanja ptic. Akcijo Varna vrnitev smo izpeljali v sodelovanju s Fundacijo Družba znanja in vrednote narave.

Za varno vračanje tako letal kot ptic, je na območju letališča nujno nadzorovano sobivanje obojih. Ptice so moteče za letalski promet, trki z njimi pa pomenijo potencialno nevarnost za vse udeležene. Po drugi strani je z okoljskega vidika pojavljanje letal grob poseg v ptičji habitat. 

Aerodrom Ljubljana, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, stalno nadzira in preprečuje navzočnost ptic na letaliških stezi in znotraj ograje letališča. Odpravljanja ptičje nevarnosti smo se lotili s popolnoma novim pristopom. Povezali so se s Fundacijo Družba znanja in  vrednote narave in odpravljanje težav razširili v celostno obravnavo okolja in ohranjanje biodiverzitete.

Natečaj Varna vrnitev, 2. mesto: KRAGULJ – Matej Vranič


Specializirani znanstveniki-okoljevarstveniki so dragoceni partnerji. Znanost ima o ptičih največ informacij, opazovanju in proučevanju ptic se posveča veliko ljudi in ptiči so najbolj proučena skupina živali. Ekosistemski pristop upošteva vse dejavnike v okolju, ki vplivajo na pojavljanje in sobivanje določenih vrst. V Aerodromu Ljubljana razumemo, da je “zeleni” način zmanjšanja tveganja pred trki edini dolgoročno uspešen način reševanja. Gre za velik pozitivni premik v dojemanju in delovanju. Leta 2012 smo začeli z izvajanjem dolgoročne ekološke študije, ki ugotavlja stanje bioloških populacij in  spremlja učinkovitost ukrepov.  Ta je pokazala, da so za trke z letali najbolj problematične vrste navadna kanja, navadna postovka in siva vrana. Na njihovo številčnost ugodno vplivata predvsem kombinacija travišč z nizko vegetacijo in razmeroma bogata ponudba lahko dostopne hrane. Raziskovalci, izvajalci študije, so predlagali nekaj poskusnih ukrepov za pasivno zmanjšanje številčnosti problematičnih vrst ptic, zmanjšanje kakovosti habitata za življenje ptic in pasivno odvračanje. Ptic ne odstranjujemo z odstreli, ampak iščemo in uvajamo načine, ki se odpirajo v sobivanje človeka in njegove dejavnosti s pernatimi prebivalci krajine. Ti temeljijo na sodobnih sistemih opazovanja in beleženja ter »mehkih« pristopih preusmerjanja ptic, recimo s posegi v okolje, ki jim nudi hrano. Skladno s priporočili študije smo poskrbeli za ustreznejša tehnična sredstva in usposabljanje kadrov za izvajanje monitoringa ter odvračanje prosto živečih živali na varen in učinkovit, obenem pa etično in zakonsko sprejemljiv način. Stalni nadzor moteče ptičje populacije kombiniramo s posegi v zelena območja, ki dajejo tem pticam hrano in zavetje ter jih spreminjamo tako, da se ptičji prebivalci raje preselijo drugam. Zavedamo se,  da je razumevanje ekologije ptic osnova za dolgoročno zmanjševanje tveganj pred trki. Z dolgoročno ekološko študijo spremljamo populacijsko dinamiko ptic, na podlagi spoznanj pa sprejemamo  učinkovite ukrepe, ki so v korist narave in letališča.

Natečaj Varna vrnitev, 3. mesto: SOBIVANJE NA NEBU – Andrej Tarfila


Da bi še dodatno opozorili na dejavnost Aerodroma Ljubljana, ki na trajnosten način omogoča varnost na letališču, brez fizičnega uničevanja ptic, potencialnih povzročiteljic nesreč, smo se skupaj s partnerji odločili za izvedbo fotografskega natečaja na temo ptic in letal. Veseli nas, da bodo najboljši dosežki natečaja v obliki fotografske razstave krasili potniški terminal Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, na naša prizadevanja opozarjali potnike in javnost ozaveščali o ekosistemski vpetosti letališča in o pomenu trajnostnega upravljanja z naravo pri zagotavljanju varnosti letalskega prometa.


SPONZOR DOGODKA VARNA VRNITEV

DONATOR RAZISKOVALNEGA PROJEKTA EKOLOŠKA ŠTUDIJA NA ŠIRŠEM OBMOČJU LETALIŠČA JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA

 

 

Natečaj Varna vrnitev

VZLET - Andrej Tarfila

VZLET - Andrej Tarfila DANES NE BO TREBA PO NAKUPIH - Alen Lacijan KMEČKA LASTOVKA - Matej Vranič KRAGULJ (ACCIPITER GENTILIS) - Matej Vranič PA TE MAM - Ivan Petrič PRIJETEN IN MIREN LET - Tone Trebar PRISTAJALNE MEGLICE - Alen Lacijan SOBIVANJE NA NEBU - Andrej Tarfila VARNA VRNITEV - Tone Trebar VEČERNE IGRICE - Alen Lacijan

VZLET - Andrej Tarfila

VZLET - Andrej Tarfila