DomovMediji

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic Aerodroma Ljubljana

Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., je dne 26. 11. 2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika Fraport AG, Frankfurt Airport Services Worldwide, ki se je nanašala na odkup preostalih 928.411 (24,5 %) delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., z oznako AELG, katerih imetnik ni prevzemnik.

Prevzemno ponudbo je sprejelo 4.211 delničarjev za skupno 852.054 delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., kar predstavlja 22,44 % delež vseh delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.. ATVP je ugotovila, da je bila predmetna prevzemna ponudba uspešna.

Po prevzemu ima Fraport AG, Frankfurt Airport Services Worldwide, v lasti skupno 1.860.298 delnic z oznako AELP in 1.859.872 delnic z oznako AELG, kar predstavlja 97,99 % delež v osnovnem kapitalu družbe Aerodrom Ljubljana. 

Odločba o izidu prevzemne ponudbe se nahaja tukaj.

Zg. Brnik, 28. 11. 2014