DomovMediji

Obiščite Sončkovo praznično stojnico v terminalu

V zadnjem mesecu letošnjega leta bo v odhodnem delu potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana potekala že tradicionalna prodajna razstava Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Stojnico so lahko potniki in obiskovalci letališča prvič obiskali danes, ponovno pa jo bodo lahko 12. in 18. decembra med  7. in 15. uro. Izbirajo lahko med najrazličnejšimi izdelki (voščilnice, glinene izdelke, punčke iz cunj …) in z njimi  polepšajo praznike tako najbližjim kot tudi varovancem zveze Sonček.
 

Izkupiček od prodaje stojničnih izdelkov na letališču bo namenjen osebam z invalidnostjo, zaposlenim v Sončkovih varstveno-delovnih centrih, kot nagrada za njihovo delo. Vabljeni, da stojnico obiščete v čim večjem številu!

Z decembrskimi aktivnostmi  Aerodrom Ljubljana nadaljuje večletno sodelovanje z Zvezo Sonček, ki se je začelo leta 2006 prek Gorenjskega društva za cerebralno paralizo, ki je član zveze. Podjetje društvu občasno pomaga tudi z donacijami.

***
Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, ki sta jo leta 1983 ustanovili Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo in Društvo za cerebralno paralizo Maribor.  Kot prvotno starševska organizacija se je razvila v strokovno organizacijo, ki deluje na področju invalidskega varstva ter izvaja programe in storitve namenjene tako invalidnim osebam, strokovni javnosti kot tudi staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim svojcem. To sta storitvi varstveno delovnih centrov ter programov bivanja v stanovanjskih skupinah, nudi pa tudi programe obnovitvenih rehabilitacij, zdravstveno terapevtskih kolonij, počitnic, svetovanja, izobraževanja in prevozov. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sončkov klub ter Športno društvo cerebralne paralize »Žarek«. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev.
Več na informacij najdete na www.soncek.org

Zg. Brnik, 1. 12. 2014