DomovMediji

Aerodrom Ljubljana dosega bonitetno odličnost najvišjega razreda

Aerodrom Ljubljana, d. d., dosega bonitetno odličnost najvišjega ranga, so sporočili iz bonitetne hiše Bisnode, ki že več let opravlja mednarodne finančne analize v 19 evropskih državah in podeljuje certifikate bonitene odličnosti. Od 156.744 registriranih podjetji v Sloveniji jih bonitetno odličnost v letu 2014 dosega samo 2.521 oz. 1,6 odstotka. Aerodrom Ljubljana pa je znotraj lastne splošne dejavnosti (spremljajoče storitvene dejavnosti v letalskem prometu) edino podjetje v Sloveniji, ki dosega standarde najvišjega razreda AAA. To pomeni, da kriterije certifikata bonitetne odličnosti izpolnjuje že zadnja tri leta.

Za podjetja z nadpovprečno odličnostjo je značilno, da so bila v preteklem letu nadpovprečno dobri plačniki, so varna za sodelovanje in nimajo nobenih blokad. Hkrati pri njih obstaja majhna verjetnost, da bi v bližnji prihodnosti doživela stečaj, likvidacijo ali prisilno poravnavo, bila izbrisana iz poslovnega registra ali imela blokirane račune dlje kot 90 dni.

Bonitetna  ocena odličnosti torej predstavlja  nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, so zanesljiva in kredibilna ter predstavljajo nizko tveganje za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi.
 
Zg. Brnik, 19. 12. 2014