DomovMediji

Sklic 20. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje je uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., sklicala 20. redno sejo skupščine delničarjev. Ta bo 19. 1. 2014, ob 13:05 v konferenčni dvorani upravne stavbe Aerodroma Ljubljana.

Vabilo za 20. sejo skupščine, Gradivo za 20. sejo skupščine, Obrazec za prijavo, Pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice, Poročilo delničarja Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Zahteva delničarja Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide za sklic skupščine Aerodroma Ljubljana, d. d., Letno poročilo 2013, Letno poročilo 2012 in Letno poročilo 2011 so na voljo v zavihku Vlagatelji/Skupščine.

Zg. Brnik, 19. 12. 2014