DomovMediji

20. seja skupščine Aerodroma Ljubljana, d. d.

Danes je na  sedežu družbe potekala 20. seja skupščine delničarjev. Delničarji so na njej obravnavali in sprejeli dva sklepa. V prvem sklepu so soglasno ugotovili sklepčnost in potrdili izvolitev predlaganih organov skupščine. S sprejetjem drugega sklepa pa so potrdili tudi prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide.


Vsebina sprejetih sklepov se nahaja tukaj.


Zg. Brnik, 19. 1. 2015