DomovMediji

Minister za promet obiskal Aerodrom Ljubljana

Novi minister za promet, mag. Janez Božič, je danes obiskal Aerodrom Ljubljana. S predsednikom uprave Aerodroma, Vinkom Možetom, sta govorila o nekaterih odprtih vprašanjih med državo in letališčem.

Beseda je najprej stekla o še vedno nepodpisani pogodbi o stavbni pravici in zakupu zemljišč, katere predlog so na letališču že pripravili in ga posredovali ministrom v prejšnji vladi. Pogodba bo definirala upravljavske pravice, stavbno pravico in tudi nadomestila, pod katerimi Aerodrom Ljubljana upravlja, vodi in razvija osrednje slovensko letališče. Stvarno-pravni zakonik nalaga, da mora biti to pogodbeno razmerje med letališčem in državo urejeno do 1. januarja 2006. Interes za njegovo ureditev je tako na strani ministrstva kot na strani Aerodroma Ljubljana. Poleg tega je ta pogodba nujna za nadaljnji razvoj letališča ter za nemoteno in varno izvajanje letališke dejavnosti.

Minister Božič in Vinko Može sta govorila tudi o nujnosti prestavitve sedanje ceste, ki vodi do letališča. Gre za vprašanje, ki ga letališče brez sodelovanja države ne more rešiti. Cesta je izjemno nevarna, saj je praktično nespremenjena že od začetka obratovanja letališča dalje, ne glede na to, da se je obseg prometa od takrat povečal za več kot desetkrat.

Aerodrom Ljubljana je v pogovorih izpostavil še zahteve Schengenskega sporazuma. Do konca leta 2007 bodo morali spremeniti tehnologijo sprejema in odprave potnikov, prtljage, letal in tovora z razdelitvijo na domači (schengenski) in mednarodni (neschengenski) promet. Ločevanje potnikov po destinacijah, po prihodih in odhodih, predpisane varnostne, carinske in migracijske kontrole, pa zahtevajo bistveno več prostora, kot bi ga letališče za obratovanje sicer potrebovalo.

Opozorili so še na nujnost sprejetja podzakonskih aktov k Zakonu o letalstvu, ki se nanašajo na področje varnosti civilnega zračnega prometa. Po skoraj 4 letih od uveljavitve Zlet ni bil sprejet niti eden od predpisanih dokumentov, kar za letališče predstavlja določene operativne preglavice.

»Letalstvo ima na področju prometa čedalje večjo vlogo. V Sloveniji je tu Aerodrom Ljubljana eden najpomembnejših subjektov, zato sem izjemno vesel, da si je novi minister tako hitro vzel čas za srečanje z nami. Z resornim ministrstvom smo doslej dobro sodelovali, kljub temu pa je med nami ostalo nekaj odprtih vprašanj. Glede na odziv ministra sem optimističen in prepričan, da bo sodelovanje z novo vlado dobro, predvsem pa v korist letalskih potnikov«, je obisk komentiral Vinko Može, predsednik uprave Aerodroma Ljubljana.


Brnik, 11. februar 2005