DomovMediji

Sklepi 21. seje skupščine družbe Aerodrom Ljubljana

Skupščina Aerodroma Ljubljana, ki je v 100-odstotni lasti nemške družbe Fraport AG, je danes odločala o preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Sklenila je tudi, da se delnice umaknejo iz trgovanja na Ljubljanski borzi.

Dosedanjemu nadzornemu svetu in tričlanski upravi je bila podeljena razrešnica za leto 2014.

Aerodrom Ljubljana bo po novem vodil en poslovodni direktor. Na to mesto je bil za obdobje petih let imenovan Zmago Skobir, ki je na čelu družbe od leta 2007.

Imenovan je bil tudi Odbor vlagateljev z mandatom petih let, ki ga bodo sestavljali Pierre Dominique Prümm, Kai Peter Holger Zobel in Gudrun Telöken, vsi iz Fraporta.

Sprejeti skupščinski sklepi začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

***
Zmago Skobir je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pravosodni izpit je opravil na Višjem sodišču v Ljubljani, specializacijo pa na pravni fakulteti v Beogradu. Njegove izkušnje na področju letalstva in turizma so izjemno bogate. Kot komercialni direktor je v Adrii Airways deloval v letih od 1984 do 1998, ko je bil odgovoren za vzpostavitev prve redne linije domačega prevoznika in partnerstva s prevoznikom Lufthansa. V tem času je v Nemčiji ustanovil in vodil podjetje Adria GmbH-Frankfurt ter odprl letalsko povezavo s Frankfurtom. Poslovno pot je nadaljeval z vodenjem podjetja Globtour. Bil je idejni vodja ustanovitve turističnega konzorcija SPOT (Slovenian Power of Tourism), ki ga je tudi vodil, član strokovnega sveta za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo in član strokovnega sveta pri Slovenski turistični organizaciji. Od leta 2006 je član upravnega odbora ACI Europe (evropsko združenje letališč), ki pomembno vpliva na oblikovanje evropske letališke in prometne politike.

Družbi Aerodrom Ljubljana, d. d., se je pridružil leta 2002, sprva kot svetovalec uprave, leto zatem pa je bil imenovan za člana uprave, odgovornega za strategijo trženja. Na mestu predsednika uprave je od julija 2007.

 

Zg. Brnik, 31. 3. 2015