DomovMediji

Obvestilo o vpisu sklepov 21. seje skupščine v sodni register in zahteva za umik delnic AELG iz trgovanja

Aerodrom Ljubljana, d.o.o., obvešča javnost, da so bili na podlagi podatkov, ki izhajajo iz AJPES-a, sklepi 21. seje skupščine družbe vpisani v sodni register z dne 14. 4. 2015. Sklepi skupščine so vključevali sklep o umiku delnic družbe iz trgovanja na borznem trgu in sklep o preoblikovanju družbe iz statusne oblike delniške družbe v statusno obliko družbe z omejeno odgovornostjo.

Na osnovi navedenega je poslovodstvo družbe Ljubljanski borzi posredovala zahtevo za umik vrednostnega papirja AELG iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze.

Zg. Brnik, 15. 4. 2015