DomovMediji

Obvestilo o umiku delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., z oznako AELG, iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze

Aerodrom Ljubljana, d.o.o., obvešča javnost, da so bile na podlagi preoblikovanja iz statusne oblike delniške družbe v statusno obliko družbe z omejeno odgovornostjo iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze umaknjene delnice Aerodroma Ljubljana, d. d., z oznako AELG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na spletni strani družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., www.lju-airport.si, najmanj pet let, od današnjega dne dalje.

Vsem deležnikom trga vrednostnih papirjev se zahvaljujemo za dolgoletno izkazano zaupanje.

Zg. Brnik, 17. 4. 2015