DomovMediji

Konec parkirne gneče na Aerodromu Ljubljana

Na Aerodromu Ljubljana je bil izveden tehnični pregled nove parkirne hiše. Pregled je bil uspešen, na njegovi osnovi pa bo Aerodromu Ljubljana za objekt izdano uporabno dovoljenje. Od danes, 22. aprila od 8. ure zjutraj je parkirni del hiše že odprt za potnike. Velika pridobitev za osrednje slovensko letališče s približno 1300 parkirnimi mesti je bila zgrajena prej kot v letu dni.

Gradnja parkirne hiše s poslovnim prizidkom se je začela julija lani, danes pa smo že odprli parkirni del novega objekta. Aerodromu Ljubljana in izvajalcu del, družbi SCT, je tako uspelo rešiti parkirno gnečo na ljubljanskem letališču še pred prvim prometnim vrhuncem, tj. prvomajskimi prazniki. V prihodnjem mesecu bomo opremili še poslovni del novogradnje in takrat pripravili tudi uradno otvoritev nove pridobitve, na katero bodo povabljeni poslovni partnerji, predstavniki države in lokalnih skupnosti ter mediji.

Objekt obsega skoraj 40.000 kvadratnih metrov površin (33.400 kvadratnih metrov parkirnih in 4270 kvadratnih metrov poslovnih površin). V zunanjo ureditev sodijo intervencijske poti, dovozne površine in ozelenitev ter ureditev platoja med parkirno hišo in potniškim terminalom. Parkirno hišo s potniškim terminalom povezuje nadstrešek, opremljena pa je z najsodobnejšimi sistemi za varovanje in za detekcijo ter usmerjanje na prosta parkirna mesta, s toaletnimi prostori in dvigali. Cene parkiranja v novi parkirni hiši bodo za približno 20 odstotkov višje kot na odprtem parkirišču.
V poslovnem delu novogradnje bo svoje mesto dobila uprava letališča s strokovnimi službami, prometno-tehničnim sektorjem in aeroinženiringom, rent-a-car agencije, letališka ambulanta, ki bo dostopna tudi zunanjim uporabnikom, ter večnamenska konferenčna dvorana z več kot 100 sedeži. Celotna vrednost naložbe znaša 2,8 milijarde tolarjev, Aerodrom Ljubljana pa jo v celoti financira z lastnimi sredstvi.

S sodobno parkirno hišo Aerodrom Ljubljana dobiva podobo, kakršno imajo moderna evropska letališča. Predstavlja prvi večji korak v naložbenem ciklusu, ki se je začel lansko leto. Nagla rast prometa na letališču zahteva večje in sodobnejše zmogljivosti. Že v prvih mesecih prihodnjega leta bodo širitev nadaljevali z novim potniškim terminalom. S parkirno hišo smo zagotovili, da bo v času gradnje terminala na letališču na voljo dovolj parkirnih prostorov.

Brnik, 22 april 2005