DomovMediji

Četrtletni poslovni rezultati


Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d.d. se je na 29. redni seji dne 18.5.2005 seznanil z rezultati poslovanja v prvem tromesečju leta 2005.

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 18.5.2005