DomovMediji

Ohranjamo okolje za prihodnje generacije

Aerodrom Ljubljana, d.o.o., s številnimi ukrepi celovito pristopa k trajnostnemu razvoju.Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je konec maja presodil, da si za sistem ravnanja z okoljem zaslužimo certifikat ISO 14001:2004. Gre za priznanje, ki se podjetjem po vsem svetu podeljuje na podlagi izpolnjevanja mednarodnih standardov, katerih glavni cilj je varovanje in ohranjanje okolja za prihodnje generacije. Omenjeni standardi obsegajo izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov in preprečevanje onesnaževanja okolja. Pridobitev certifikata dokazuje, da ima Aerodrom Ljubljana ustrezno vzdrževan in dokumentiran sistem ravnanja z okoljem, se zaveda odgovornosti do okolja, lokalnih skupnosti, zaposlenih in ostale zainteresirane javnosti; obvladuje svoje vplive na okolje in skrbi za nenehno zmanjševanje le-teh ter izpolnjuje vse okoljske zakonodajne zahteve.

Sočasno s certifikacijo za ISO 14001:2004 je potekala tudi presoja za ISO 9001:2008. Družba je v letu 2013 pridobljeni certifikat, ki potrjuje visoko raven naših storitev, usmerjenost k nenehnemu izboljševanju in učinkovito poslovanje družbe, uspešno obnovila.

S ciljem čim bolj učinkovitega upravljanja vplivov na okolje, smo v okviru pobude Združenja evropskih letališč (ACI Europe) za zmanjševanje toplogrednih plinov na letalskem področju, leta 2013 prvič izračunali svoj ogljični odtis in uspešno opravili certificiranje za Airport Carbon Accreditation. Ugotovili smo, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv na odtis poraba elektrike (61,6 odstotka), ogrevanje prostorov (19,4 odstotka), prevozi na delo (9,4 odstotka) in lastni vozni park (9,3 odstotka), sledijo pa jim službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka). V letu 2015 je cilj družbe napredovati na drugo raven, ki pomeni že občutno zmanjšanje ustvarjenih emisij ogljikovega dioksida. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana sicer predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev.

Svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov svojih dejavnosti in aktivnosti na okolje nadgrajujemo tudi z ukrepi za ozelenjevanje pisarne. Za slednje je Aerodrom Ljubljana, d.o.o., letos že tretje leto zapored prejel tudi certifikat Evropske zelene pisarne. K ohranjanju okolja prispevamo tudi s spodbujanjem zaposlenih k udeležbi na vsakoletnih čistilnih akcijah.

Zg. Brnik, 24. 6. 2015