DomovMediji

Aerodrom Ljubljana zmanjšuje svoj ogljični odtis

Družba Aerodrom Ljubljana svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov njenih dejavnosti na okolje udejanja tudi z ukrepi za zmanjševanje ogljičnega odtisa, za kar smo pred nekaj dnevi prejeli certifikat Airport Carbon Accreditation za drugo raven.

Aerodrom Ljubljana si že od leta 2013 prizadeva zmanjšati izpuste toplogrednih emisij v okolje in postati »ogljično nevtralen«. Pred dvema letoma smo prvič uspešno izmerili svoj ogljični odtis in na prvi stopnji opravili certificiranje Airport Carbon Accreditation. Pri izračunu ogljičnega odtisa toplogrednega plina CO2 svojih dejavnosti v letu 2012 smo ugotovili, da imajo med posameznimi viri emisij največji vpliv na odtis poraba elektrike (61,6 odstotka), ogrevanje prostorov (19,4 odstotka), prevozi na delo (9,4 odstotka) in lastni vozni park (9,3 odstotka), sledijo pa jim službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka). Z različnimi manjšimi ukrepi je družbi v letu 2013 uspelo svoj ogljični odtis zmanjšati za šest ton oziroma za dober odstotek, in s tem uspešno obnoviti certifikat Airport Carbon Accreditation na prvi ravni. V letošnjem letu pa smo na podlagi občutnega zmanjšanja ustvarjenih emisij ogljikovega dioksida (kot največji ukrep velja izpostaviti plinifikacijo sistema ogrevanja v decembru 2013) uspeli pridobiti certifikat Airport Carbon Accreditation za drugo raven (t.i. Level 2 – Reduction). Tako smo v letu 2014 glede na izhodiščno leto (2012) zmanjšali absolutno vrednost ogljičnega odtisa za 488 ton oziroma za slabih 11 odstotkov (v segmentu ogrevanja pa skoraj za 44 odstotkov). Medtem ko smo relativno vrednost ogljičnega odtisa, ki upošteva število potnikov, zmanjšali iz 3,8 kg na 3 kg ustvarjenega CO2 na potnika. Izračun ogljičnega odtisa za leto 2014 ugotavlja, da imajo med posameznimi viri emisij še vedno največji vpliv na odtis: poraba elektrike (66,9 odstotkov), ogrevanje prostorov (11,6 odstotkov), prevozi na delo (11 odstotkov) in lastni vozni park (10,1 odstotka), sledijo pa jim službene poti (0,3 odstotka) in generatorji (0,1 odstotka). Okoljska politika Aerodroma Ljubljana predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev.
 


****

Program certificiranja Združenja evropskih letališč, ki je nastal leta 2008, je edini institucionalno priznan standard za certifikacijo na področju upravljanja z ogljičnim odtisom letališč. V petih letih se je vanj  vključilo že 125 letališč iz več kot 40  držav z vsega sveta, ki so do danes skupno svoj ogljični odtis zmanjšala za 212.460 ton. Program ACA predvideva zmanjšanje emisij v štirih fazah. V prvi naj bi podjetje izračunalo svoj ogljični odtis, na drugi le-tega občutno zmanjšalo, na tretji k zmanjšanju spodbudilo tudi druge partnerje (zlasti letalske družbe) in v četrti fazi doseglo ogljično nevtralnost. Zadnjo fazo je doslej doseglo že 20 letališč.

Več o prizadevanjih in ukrepih Aerodroma Ljubljana za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje: http://www.lju-airport.si/sl/podjetje/varstvo-okolja/ 

Zadnje letno poročilo Airport Carbon Accreditation:  www.airportCO2.org

Predstavitveni video