DomovMediji

Leto 2015 v znamenju rasti prometa

Minulo leto je pomembno zaznamovala sprememba lastništva. V prvih mesecih leta 2015 je novi lastnik, nemški Fraport AG, pridobil 100-odstotni lastniški delež v Aerodromu Ljubljana, na zadnji dan marca pa je bila družba preoblikovana iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Delnice so bile umaknjene z ljubljanske borze, družbo pa od tedaj vodi en poslovodni direktor, dotedanji predsednik uprave, Zmago Skobir. V nadaljevanju je bilo veliko storjeno na področju integracije v skupino Fraport. V sklopu tega smo prilagodili finančno poročanje, planiranje in analize. Optimizirali so se določeni stroški in spremenili nekateri delovni procesi.

Čez celo leto smo se veselili skokovite rasti potniškega prometa. Milijontega potnika smo na letališču pozdravili 2. septembra, približno tri tedne prej kot v letu 2014. Leta 2015 smo v javnem prometu oskrbeli 1.438.304 potnikov oz. 10 odstotkov več kot lani, premikov letal v javnem prometu je bilo 23.212 oz 3,8 odstotke več, skupnih premikov pa 32.893 oz. 4,7 odstotke več kot lani. Skupna količina tovornega prometa je primerljiva z lanskim letom (18.570 ton oz. 0,2 odstotka manj kot lani), medtem ko je bilo letalskega tovora za 3 odstotke več oz. 10.115.

Rast prometa je posledica novih in okrepljenih letalskih povezav ter posledično konkurenčnejše ponudbe, zaradi katere potniki vse pogosteje izbirajo ljubljansko letališče za potovanja na bližnje, neposredne destinacije, pa tudi na bolj oddaljene, ki so dostopne preko večjih evropskih vozlišč. Swiss International Airlines je marca 2015 uvedel dnevne lete v Zürich, a jih je po novem letu žal ukinil. Domača Adria Airways je aprila začela leteti v Berlin in Stockholm, Turkish Airlines in Air Serbia pa sta povečala število letov v Istanbul in Beograd. Na splošno se je struktura letal spremenila v korist večjih (in težjih) letal, izboljšala pa se tudi njihova zasedenost. Domači prevoznik je v letu 2015 na ljubljanskem letališču prepeljal 4,9 odstotka, tuji prevozniki pa 21,6 odstotka več potnikov kot v letu 2014. Promet na ljubljanskem letališču raste hitreje v primerjavi z ostalimi tekmeci v regiji. Sledijo mu Gradec s 7,4, Zagreb s 6,5, Benetke s 3 (podatek za obdobje 1-11/2015 in 2014) in Celovec z 1,2 odstotka več potniki ter Trst z 0,5 odstotka (podatek za obdobje 1-11/2015 in 2014) potniki manj kot lani.

Med pomembnejšimi dosežki minulega leta velja omeniti še odprodajo lastniškega deleža Adrie Airways Tehnika ter prizadevanja za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje. Ta so bila potrjena s certifikatoma Airport Carbon Accreditation za drugo raven in ISO 14001:2014.

Integracija v skupino se bo letos nadaljevala. Pričakuje se zmerna rast prometa. Na Brnik prihajata dva nova redna letalska prevoznika. Poljski LOT bo od prvega marca naprej petkrat tedensko letel v Varšavo, grški Aegean Airlines pa od junija dvakrat tedensko v Atene.

Če smo se lani ukvarjali predvsem z notranjimi projekti in spremembami navznoter, bodo letos spet na vrsti projekti, ki bodo vidni tudi navzven. Glavni cilj za leto 2016 je izboljšanje potniške izkušnje. V povezavi s tem se bo začela prenova obstoječega potniškega terminala, ki bo potekala fazno in bo zaključena do leta 2018. Začel se bo tudi projekt prestavitve ceste, ki vodi mimo letališča, s čimer se bo izboljšal dostop do letališča in omogočil razvoj poslovno-logističnega kompleksa na severni strani letališča.

Zg. Brnik, 21. 1. 2016