DomovMediji

Aerodrom Ljubljana pozitivno prispeval k Fraportovemu rezultatu za leto 2015

Fraport je danes javno objavil konsolidirano letno poročilo za leto 2015. Skupina je lani ustvarila 2,58 milijarde evrov prihodkov, kar je 8,4 odstotka več kot leta 2014, dobiček pa se je povečal za 17,8 odstotka na 276,5 milijona evrov, predvsem zahvaljujoč večjemu številu potnikov.

K izboljšanju rezultatov skupine Fraport je prispeval tudi Aerodrom Ljubljana. Naše poslovanje v celoti je bilo v za leto 2015 prvič v celoti vključeno v Fraportove skupne bilance. V letu 2015 smo zabeležili 10-odstotno rast števila potnikov (na 1,4 milijona). Za 3,1 odstotka na 10,1 tisoč ton pa se je povečal obseg tovora, prepeljanega z letali.

Poslovni prihodki so znašali 34,8 milijona evrov (v letu 2014 32 milijonov).  Dobro poslovanje je vodilo v dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) v višini 12,6 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 2,6 milijona evrov in čisti dobiček v višini 3,3 milijona evrov.

Sporočilo za medije Fraport AG (prevod)

Letno poročilo 2015

Brnik, 17. 3. 2015