DomovMediji

Trajnostno poročilo za leto 2015

Aerodrom Ljubljana pozitivno vpliva na lokalno in širše okolje v ekonomskem, družbenem in okoljskem smislu. Spodbuja razvoj novih delovnih mest, podjetništva in infrastrukture. Ob vsem se zavedamo, da ima naša dejavnost na okolje tudi nekatere negativne vplive, kar nas zavezuje, da s pomočjo različnih aktivnosti okolju vračamo in ga bogatimo.

Kakšna so naša prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, je tokrat prvič sistematično zbrano na enem mestu. Ponosni smo na zajetno število projektov, ki dajejo pozitivne rezultate in dokazujejo, da v Aerodromu Ljubljana trajnostna naravnanost ni zapisana le na papirju, temveč je vgrajena v vsakdanje delovanje. Prizadevamo si za dobre in etične odnose ter dialog z vsemi deležniki družbe, za varovanje pred hrupom, skrbno ravnamo z energenti, prizadevamo si za čistejše okolje. Čutimo odgovornost za razvoj socialnega in kulturnega okolja, zato podpiramo družbene dejavnosti, kulturo in šport. Dejavni smo tudi na področju zdravstvene dejavnosti, prispevamo pa še k razvoju znanja in izobraževanja.

Ob prebiranju trajnostnega poročila se lahko seznanite tako z osnovnimi podatki o družbi, njenem poslovanju in prihodnjem razvoju kot tudi z načeli trajnostnega komuniciranja, trajnostnim odnosom družbe do zaposlenih, potnikov, obiskovalcev, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in okolja ter družbeno odgovornimi projekti. Poročilo je pripravljeno v skladu s Smernicami GRI-4.

Zg. Brnik, 30. marec 2016