DomovMediji

Aerodrom Ljubljana je družini prijazno podjetje

Aerodrom Ljubljana je prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje in se s tem pridružil podjetjem, ki so se zavezala k boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Aerodrom Ljubljana je v preteklih letih uspešno implementiral dvanajst družini prijaznih ukrepov, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje družinskega in delovnega življenja. Družini prijazno bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Živimo v času, ko je usklajevanje delovnega in poklicnega življenja vedno težje. Zahteva ogromno organizacije ter usklajevanja znotraj ožje in širše družine ter družbene skupnosti. Vzpostavljanje pogojev, ki vse to olajšajo, je princip delovanja tistih podjetij, ki so se zavestno odločila za odgovoren in trajnosten odnos do svojih zaposlenih.
Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje smo prejeli decembra 2012, s polnim certifikatom pa potrjujemo, da je bilo v naše dnevno delovanje uspešno implementirano vseh dvanajst ukrepov, ki smo jih izbrali. Na slovesni podelitvi v Mestnem muzeju Ljubljana je certifikat v imenu naše družbe prevzel direktor za skupne in splošne zadeve Thomas Uihlein. Poleg naše družbe je iz rok državne sekretarke MDDSZ, Martine Vuk, polni certifikat prejelo še 20 podjetij in organizacij.Če izpostavimo nekaj najpomembnejših ukrepov, imajo zaposleni z družinskimi in drugimi zasebnimi obveznostmi možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas tudi izven zakonsko upravičenega obdobja. V tednu, ko se otroka uvaja v vrtec oziroma šolo, se zaposlenim v dogovoru z vodjem službe omogoči fleksibilni delavnik. Družba spodbuja in organizira aktivno preživljanje počitnic otrok zaposlenih (tabori, dnevno varstvo…), obdari vsakega novorojenčka zaposlenih, za družine pa vsako leto organizira. dan odprtih vrat. Poleg že uveljavljenih bomo v bližnji prihodnosti izbrali še štiri dodatne ukrepe, ki bodo okrepili družini prijazno vzdušje v družbi in tako nadgradili dosedanja prizadevanja za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v Aerodromu Ljubljana.

Certifikat Družini prijazno podjetje zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, zmanjšanju odsotnosti zaradi bolezni ali nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar na koncu vodi tudi do pozitivnih ekonomskih učinkov.
Pridobitev polnega certifikata je svetovalno – revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Skozi notranji postopek podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca podjetje odloči za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Več o certifikatu: http://www.certifikatdpp.si/

Brnik, 8. 6. 2016