DomovMediji

S certifikati potrjujemo prizadevanja za odlične in trajnostne storitve

Aerodrom Ljubljana s številnimi ukrepi celovito pristopa k zagotavljanju kakovosti storitev in trajnostnemu razvoju. Naša prizadevanja smo pred kratkim potrdili z uspešnima presojama standarda ISO 9001 in ISO 14001 ter z obnovitvijo certifikata ACA druge stopnje (Airport Carbon Accreditation, Level 2, Reduction).

Za zagotavljanje kakovosti storitev Aerodroma Ljubljana skrbimo z rednimi  nadzori zemeljske oskrbe in operativnih dejavnosti ter izvedbo skrivnostnih nakupov (t.i. mystery shopping) na področju prijave na let, varnostne kontrole, trgovskih storitev in gostinstva. Rezultati, ki jih beležimo, so nadpovprečni in kažejo na to, da je kakovost naših storitev na visoki ravni ter da so uporabniki naših storitev zadovoljni. Naše delo redno nadzorujejo tudi letalski prevozniki. V letošnjem letu smo uspešno opravili 14 zunanjih presoj letalskih prevoznikov.

Pred kratkim je bilo kakovostno opravljanje storitev Aerodroma Ljubljana potrjeno z dvema certificiranima sistemoma vodenja: sistemom vodenja kakovosti in sistemom ravnanja z okoljem, za področje upravljanja letališča, zemeljsko oskrbo potnikov, letal in tovora ter trženje in prodajo letaliških storitev, storitev zemeljske oskrbe in komercialnih storitev. Že maja smo uspešno opravili redno presojo standarda ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, junija pa z odliko recertifikacijsko presojo za sistem vodenja kakovosti ISO 9001. Ta je bila tokrat prvič izvedena s strani nemške certifikacijske hiše. Naš certifikat je postal del celotne skupine Fraport AG, uspešno opravljena presoja pa dokazuje, da je naš sistem vodenja kakovosti skladen s sistemom vodenja kakovosti skupine.

Svoja prizadevanja za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov dejavnosti na okolje Aerodrom Ljubljana že od leta 2013 udejanja tudi z ukrepi za zmanjševanje ogljičnega odtisa. V programu certificiranja za zmanjševanje toplogrednih vplivov, ki poteka pod okriljem ACI Europe (združenje evropskih letališč) smo pred dvema tednoma obnovili certifikat ACA na drugi stopnji (Airport Carbon Accreditation, Level 2, Reduction). V primerjavi s povprečjem preteklih treh let (2012-2014) smo absolutno količino izpustov COzmanjšali za 1,3 %. Upoštevajoč podatke o številu potnikov in teži tovora za leto 2015 pa so se izpusti na posameznega potnika oziroma na 100 kg tovora v primerjavi z obdobjem 2012-2014 zmanjšali za 13,4 % oziroma za 6,2 %. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana sicer predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev.

Več o programu Airport Carbon Accreditation, v katerega je vključeno 156 letališč s celega sveta, ki oskrbijo več kot 30 % vsega letalskega prometa: www.airportco2.org.

Več o trajnostnem delovanju Aerodroma Ljubljana: Trajnostno poročilo 2015. 

Zg. Brnik, 2. 8. 2016