DomovMediji

Podpis pogodbe o prestavitvi ceste mimo letališča

Namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, poslovodni direktor družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o. Zmago Skobir, župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj in predsednik uprave SGP Pomgrad Igor Banič so podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del v okviru prve faze prestavite ceste mimo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. S prestavitvijo ceste bo omogočen nadaljnji razvoj letališča.


Z namenom, da se omogoči nadaljnji razvoj in širitev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana so Direkcija RS za infrastrukturo, Aerodrom Ljubljana, d.o.o. in Občina Cerklje na Gorenjskem izpeljali vse potrebne postopke in pripravili vso potrebno projektno, investicijsko ter drugo dokumentacijo za prestavitev glavne ceste G2-104/1136 Kranj - Sp. Brnik mimo območja letališča.

Z izbranim izvajalcem del za prvo etapo prestavitve ceste, podjetjem SGP Pomgrad so namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, poslovodni direktor družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o. in župan občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj podpisali pogodbo v vrednosti 2.591.520,71 EUR. Celotna investicija je bila sicer ocenjena na 8,08 mio EUR, od tega naj bi Direkcija RS za infrastrukturo krila stroške v višini ca 62 %, Aerodrom Ljubljana, d.o.o. v višini 34,4 %  in Občina Cerklje na Gorenjskem 3,5 %. Od tega je Direkcija RS za infrastrukturo v času priprave projekta od leta 2001 do 2016 že investirala 825.863,57 EUR za pripravo projektne in investicijske dokumentacije, odkupe zemljišč in parcelacijo.

S prestavitvijo ceste v dolžini 2350 metrov bo omogočen razvoj letališča. V okviru projekta je predvidena prestavitev glavne ceste s križišči in deviacijo lokalne ceste za Cerklje. Vzdolž glavne ceste bo vodena tudi kolesarska pot, ločena od vozišča.

Po besedah direktorja Aerodroma Ljubljana, d.o.o. Zmaga Skobirja je izboljšanje povezljivosti in dostopnosti do letališča ter izboljšanje prometne varnosti za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana izjemnega pomena. Poleg tega je prestavitve regionalne ceste ob letališču osnovni pogoj za razvoj poslovno-logistične cone na 35 hektarjih zemljišč na severni strani, ki so v lasti družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., omogoča pa tudi aktiviranje zemljišč ob letališču, ki jih urbanistični prostorski akti namenjajo pozidavi. S prestavitvijo se ustvarjajo novi pogoji za nadaljnji razvoj infrastrukture znotraj letališča ter za komercialne programe znotraj t.i. Aeropolisa (letališkega mesta). V njem je predviden hotelsko-kongresni center, poslovni park, nakupovalno središče ter logistični objekti.

Zg. Brnik, 4. avgust 2016