DomovMediji

Začetek gradbenih del za prestavitev ceste ob letališču

Danes dopoldne si je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič skupaj z direktorjem Direkcije RS za infrastrukturo Damirjem Topolkom, županom občine Cerklje na Gorenjskem Francem Čebuljem, poslovodnim direktorjem družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., Zmagom Skobirjem ter s predsednikom uprave SGP Pomgrad Igorjem Baničem ogledal lokacijo gradbišča, kjer so pred nekaj dnevi stekla gradbena dela za izgradnjo nove ceste Kranj – Sp. Brnik na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.


Z leve proti desni: Zmago Skobir, Damir Topolko, dr. Peter Gašperšič, Franc Čebulj, Igor Banič in Stane Bobnar

 

Direkcija RS za infrastrukturo, Aerodrom Ljubljana, d.o.o. in Občina Cerklje na Gorenjskem so v začetku avgusta podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del, podjetjem SGP Pomgrad d.d. za prestavitev glavne ceste Kranj – Sp. Brnik na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Prestavitev glavne ceste je pogoj za širitev letališča, saj bo omogočala razvojne možnosti poslovno – logistične cone, t. i. Aeropolisa, na zemljiščih severno od sedanje ceste, kot tudi pozidavo zemljišč tik ob letališču. Ustvarjajo se novi pogoji za nadaljnji razvoj infrastrukture znotraj letališča ter za komercialne programe znotraj letališkega mesta.
S prestavitvijo bo predvsem izboljšana prometna varnost, saj bo vzdolž glavne ceste vodena tudi kolesarska pot, ki bo ločena od vozišča. 
 
Celoten strošek gradbenih del znaša 2.591.520,71 EUR. Od tega bo Direkcija RS za infrastrukturo, kot investitor krila strošek v višini 1.690.649,65 EUR, sofinancerja Aerodrom Ljubljana 785.828,46 EUR ter Občina Cerklje na Gorenjskem pa v višini 114.997,89 EUR.