DomovMediji

Med prestolnico in letališčem s souporabo električnih vozil

Aerodrom Ljubljana in Avantcar sta danes na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana uradno otvorila prvo postajališče za souporabo električnih vozil izven območja Ljubljane. Nova storitev Avant2Go bo uporabnikom omogočila priročen in okolju bolj prijazen način prevoza med prestolnico in letališčem. Aerodrom Ljubljana projekt podpira z namenom spodbujanja trajnostnih oblik prevoza do letališča.Otvoritev se je zgodila ob prisotnosti ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča in župana Občine Cerklje na Gorenjskem, Franca Čebulja. Minister Gašperšič in župan Jankovič sta bila tudi med prvimi uporabniki, saj sta se na otvoritev postajališča na Brniku pripeljala z vozili Avant2Go.

Zadnja novost je vsekakor strateškega pomena, saj lokacija na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je vzpostavljena ob podpori Aerodroma Ljubljana d.o.o., brezemisijsko povezuje prestolnico z letališko infrastrukturo in svetom. Avant2Go souporaba vozil je od tega trenutka dalje na voljo tudi zaposlenim Aerodroma Ljubljana d.o.o. za njihove dnevne operativne in logistične potrebe, poleg tega pa še ostalim podjetjem, ki delujejo v okviru letališkega ekosistema in želijo optimizirati svojo mobilnost. Na tej lokaciji so v začetku sicer na voljo štirje priključki, z možnostjo širitve glede na potrebe. Dodatna pozitivna stran lokacije je uporaba 100 % obnovljive energije za polnilne postaje, s čimer kombinacija električne mobilnosti in souporabe dobi še dodatno veljavo.

Zmago Skobir, poslovodni direktor Aerodroma Ljubljana, je ob otvoritvi lokacije za souporabo električnih vozil dejal:  »Tudi ljubljansko letališče je zdaj del zelenega kroga souporabe električnih vozil v Sloveniji. Novo storitev vidim kot pomembno dodano vrednost za potnike, ki postavljajo temelje okolju prijaznejšega načina življenja. Omogočila bo tudi ugodnejši okoljski odtis na področju mobilnosti zaposlenih Aerodroma Ljubljana, saj bodo ti na svojih službenih poteh po novem uporabljali tudi storitev Avant2Go.«

Električni car sharing je pridobitev za povezanost slovenske prestolnice in ljubljanskega letališča, predvsem z vidika trajnostnih oblik prevoza. Poleg  polnilnic za souporabo vozil letališče svojim potnikom in obiskovalcem ponuja še eno polnilno postajo za dve električni vozili. Potniki lahko za dostop do letališča poleg osebnih vozil sicer izberejo še javno avtobusno povezavo, kombi in taksi prevoze. Širitev ponudbe zelenih načinov prevoza bo prispevala k prizadevanjem Aerodroma Ljubljana za zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki so del širše usmeritve družbe k omejevanju škodljivih vplivov njenih dejavnosti na okolje. V primerjavi s povprečjem let 2012-2014 je upravljavec letališča v letu 2015 absolutno količino izpustov CO2 zmanjšal za 1,3 odstotke. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana sicer predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020 in opredeljuje prehod v nizkoogljično družbo kot enega strateških okoljskih ciljev.

Souporaba stvari in dobrin postaja vse bolj priljubljen trend tudi v Sloveniji. Poleg car sharinga in carpoolinga na področju souporabe vozil si Slovenci vse pogosteje izposojamo rabljena oblačila in modne dodatke, orodje, delimo nastanitvene zmogljivosti, souporabljamo poslovne prostore in skupinsko vrtnarimo. Skupni imenovalec teh aktivnosti so večja odgovornost do okolja, medsebojno povezovanje in prihranek.

Brnik, 12. oktober 2016