DomovMediji

Aerodrom Ljubljana je dobitnik Okoljske nagrade Financ 2016

Aerodrom Ljubljana se po novem ponaša z laskavim priznanjem: je dobitnik Okoljske nagrade Financ 2016 v kategoriji okolju prijazno podjetje. Nagrado razumemo kot pomembno priznanje za naša celovita okoljska in trajnostna prizadevanja in smo nanjo zelo ponosni. Nagrada nam odpira vrata k prijavi za evropske okoljske nagrade EBAE.

Okoljsko nagrado Financ smo prejeli na Okoljskem srečanju, ki ga prirejajo vsako leto in kjer se predstavijo najnovejše okolju prijazne prakse, ki jih v svoje poslovanje uvajajo slovenska podjetja. Nagrada se podeljuje v štirih kategorijah – okolju prijazen izdelek, okolju prijazen postopek, mednarodno okoljsko partnerstvo in okolju prijazno podjetje. V imenu Aerodroma Ljubljana sta nagrado prevzela poslovodni direktor Zmago Skobir in strokovni sodelavec za varstvo okolja, Primož Primožič.

V utemeljitvi so navedli: "Finalisti v kategoriji okolju prijazno podjetje so ljubljanski hotel Park, Aerodrom Ljubljana in Fructal. Skupaj je bilo prijavljenih sedem podjetij. V zmagovalni družbi, Aerodromu Ljubljana, so sistem ravnanja z okoljem vključili v strateško upravljanje družbe. Za sprejetje trajnostne strategije je pristojno najvišje vodstvo družbe. Pridobili so certifikate ISO 14001, Airport Carbon Accreditation (AC A) druge stopnje in Evropske zelene pisarne. Med mehanizmi za doseganje postavljenih ciljev je zlasti pomembna Zelena ekipa, v katero so vključeni zaposleni iz različnih delovnih okolij. Ekipa oblikuje letni akcijski načrt, med letom spremlja izvajanje načrta in izvajanje ukrepov za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Skrbi tudi za komuniciranje z zaposlenimi, zainteresiranimi javnostmi in sodeluje s programsko shemo (ACA) Airport Carbon Accreditation, ki je edini institucionalno priznan standard za certificiranje upravljanja ogljičnega odtisa letališč."

Predsednik strokovne komisije, ki je opravila izbor, je Boris Sučič z Instituta Jožefa Štefana, člani pa so Viktor Grilc s Kemijskega inštituta, Peter Novak iz družbe Energotech, Vesna Vidič iz Eko sklada, Antonija Božič Cerar z Gospodarske zbornice Slovenije, Boštjan Podkrajšek z Zavoda za varstvo pri delu in predstavnik Časnika Finance, Borut Hočevar.

Aerodrom Ljubljana čestita ostalim okolju prijaznim finalistom in pa nagrajencem izbora: podjetju Toring Turbine za okolju prijazen izdelek, SIJ Acroniju za okolju prijazen postopek ter Iskraemecu za mednarodno okoljsko partnerstvo.

Okoljsko in trajnostno usmerjeno delovanje Aerodroma Ljubljana podrobno predstavljamo v Trajnostnem poročilu.

Brnik, 17. november 2016