DomovMediji

Prenehajte s tem hrupom!

V okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja, katerega letošnje geslo je »PRENEHAJTE S TEM HRUPOM«, je Konfederacija sindikatov 90 na Aerodromu Ljubljana organizirala seminar o hrupu na delovnem mestu.

Udeleženci seminarja so bili člani različnih sindikalnih združenj iz cele Slovenije. Organizatorji so s predavanji in prispevki priznanih strokovnjakov želeli opozoriti na hrup, ki smo mu izpostavljeni pri delu in v delovnem okolju, zlasti, če ta presega mejne vrednosti. Dolžnost delodajalcev je, da na osnovi najsodobnejše tehnologije zagotovijo takšen proces dela, ki delavcu zagotavlja varno in zdravju neškodljivo delo na delovnem mestu. Skozi oceno tveganja delovnega mesta delodajalec določi in sprejme ukrepe za obvladovanje hrupa, ki je za delavca moteč ter vpliva na njegovo počutje, zdravje in kvaliteto dela. Delavec je tudi sam dolžan poskrbeti za svoje zdravje, kar pomeni, da mora biti usposobljen za varno in zdravju neškodljivo opravljanje delovnih nalog. Poznati in upoštevati mora vse ukrepe in pravila, ki jih je delodajalec predvidel za zagotavljanje varnega in zdravju neškodljivega dela na delovnem mestu.

Da je bil za partnerja in gostitelja seminarja izbran ravno Aerodrom Ljubljana, ni naključje. Hrup je na letališču del vsakdana, ki ga ni mogoče omejiti oziroma zajeziti pri viru. Zaposleni na letališču so hrupu prekomerno izpostavljeni, pred hrupom pa jih lahko zaščitimo le z omejenimi ukrepi. To so predvsem primerna organizacija dela, kakovostna osebna varovalna oprema in izobraževanje ter usposabljanje, kjer se seznanijo s tveganji, povezanimi s hrupom in z njihovim obvladovanjem.


Brnik, 27. oktober 2005