DomovMediji

Več prometa in prihodkov

Aerodrom Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2005 beleži tako povečanje prometa kot tudi prihodkov. Delež potnikov, ki so jih prepeljali tuji letalski prevozniki se je v primerjavi z lanskim letom povečal s 13 na 28 odstotkov.
 
Nadzorni svet družbe se je seznanil s poročilom o poslovanju za prvih devet mesecev leta 2005. Prihodki iz poslovanja za to obdobje v višini 4.787 mio SIT so od lanskih višji za 14 odstotkov in dosegajo 80 odstotkov letnega načrta. Med prihodki iz poslovanja predstavljajo najvišji delež (52 odstotkov) prihodki od letaliških storitev ter po 23 odstotkov prihodki od storitev zemeljske oskrbe in prihodki od komercialnih dejavnosti. Stroški poslovanja v višini 3.148 mio SIT so za 10 odstotkov višji kot lani (71 odstotkov letnega načrta). Poslovni izid iz poslovanja v višini 1.639 mio SIT je za 22 odstotkov višji kakor v enakem obdobju preteklega leta in presega letni načrt za 3 odstotke. Po prištetju finančnih prihodkov in izrednih prihodkov ter ob upoštevanju finančnih odhodkov in izrednih odhodkov znaša poslovni izid pred obdavčitvijo 2.016 mio SIT in presega lanskoletnega za 5 odstotkov (89 odstotkov letnega načrta).

V rednem potniškem prometu je delež potnikov na letalih tujih prevoznikov zrasel s 13 v prvih devetih mesecih lanskega leta na 28 odstotkov v letošnjem letu. Od tujih prevoznikov na letališče Ljubljana letijo Air France, Austrian Airlines, ČSA Czech Airlines, easyJet, Israir, JAT, LOT in Malév.

Pred kratkim opravljena analiza prometa na Aerodromu Ljubljana za obdobje 2003, 2004 in prvih devet mesecev 2005 je pokazala, da število potnikov na balkanskih destinacijah iz leta v leto upada in da letališče izgublja status vozlišča za Balkan. Nekdanja vozlišča za povezave z nadaljnjimi destinacijami, kot so Dunaj, Muenchen in Frankfurt, izpodrivajo oziroma dopolnjujejo nova, kot so Pariz, Praga in Budimpešta. Analiza čarterskih letov (izhodni turizem) kaže na povečano aktivnost domačega letalskega prevoznika na tem področju v letu 2005. Izjemno uspešno ga dopolnjujejo tudi tuji prevozniki, katerih število konstantno raste.

Poleg tega je tudi že znana statistika prometa do konca oktobra. Vključno z oktobrom so na Aerodromu Ljubljana zabeležili 32.632 premikov letal, kar je 8,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani, in 1.061.004 potnikov, kar je v primerjavi z lanskim letom za 17,5 odstotka več. Milijontega potnika so letos odpravili 13. oktobra, 28. oktobra pa dosegli obseg prometa, kot so ga imeli na zadnji dan leta 2004.

Brnik, 24. november 2005