DomovMediji

Leta 2006 načrtujemo zmerno rast

Na Aerodromu Ljubljana za leto 2006 načrtujemo skupno za šest odstotkov večje število potnikov, kar znaša 1.280.019 prepeljanih potnikov. Pri premikih letal načrtujemo 2-odstotno rast oziroma skupaj 40.192 premikov. Načrtovana je tudi rast tovornega prometa, in sicer za tri odstotke. Leta 2006 naj bi bilo tako prek našega letališča prepeljanega 12.052 ton tovora.

V letu 2006 načrtujemo prihodke iz poslovanja v višini 6.634 mio SIT, kar je za šest odstotkov nad oceno prihodkov v letu 2005.

Nadaljevali bomo z uresničevanjem naših investicijskih načrtov, opredeljenih v strategiji razvoja družbe. V letu 2006 načrtujemo investicijska vlaganja v višini 2.437 mio SIT. Največjo investicijo bo predstavljala izgradnja podaljška vozne steze A do praga 31. Predvidena so tudi pripravljalna dela za gradnjo novega potniškega terminala. Nadaljevali bomo z odkupovanjem zemljišč, s čimer bomo zaokrožili lastništvo Aerodroma Ljubljana v področju PUP (prostorsko ureditveni pogoji) Ob letališču. Izdelali bomo tudi dokumentacijo za komunalno opremljanje novih zemljišč v omenjenem PUP-u ter komunalno opremili zemljišče, namenjeno gradnji transportnega logističnega centra.

Brnik, 5. januar 2006