DomovMediji

Prvo tromesečje z več potniki in prihodki

V primerjavi z enakim obdobjem lani smo tromesečje zaključili z 11-odstotnim povečanjem števila potnikov, 19-odstotno rastjo prepeljanega tovora, 12 odstotkov višjimi prihodki iz poslovanja in 54 odstotkov višjim poslovnim izidom iz poslovanja. Podatki o poslovanju so prvič pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

V primerjavi s prvimi tremi meseci leta 2005 je bilo ob približno enakem številu premikov letal sprejetih in odpravljenih 11 odstotkov več potnikov. Rasti števila potnikov in teže prepeljanega tovora so sledili tudi poslovni prihodki družbe. Ti so v prvih treh mesecih znašali 1.392 milijonov tolarjev, kar je 12 odstotkov več kakor v enakem obdobju lani. Stroški poslovanja so bili višji za šest, poslovni izid iz poslovanja pa kar za 54 odstotkov. Čisti poslovni izid proučevanega obdobja znaša 266 milijonov tolarjev, kar je 24 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, predstavlja pa 14 odstotkov letnega načrta.

Rezultati poslovanja v prvem kvartalu leta 2006 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta v vseh kategorijah kažejo na rast, zaradi sezonske narave dejavnosti pa pri doseganju letnega načrta zaostajajo za sorazmernim delom. Najmanj prometa na letališču je namreč realiziranega prav januarja, februarja in marca, največ pa julija, avgusta in septembra. V poletnih mesecih se vzpostavijo številne čarterske povezave, večje je število rednih linij, večja pa je tudi zasedenost letal.

Na področju investicij v izgradnjo objektov je bilo največ pozornosti namenjene pripravam na začetek gradnje I. faze novega potniškega terminala oz. prilagoditvi potniških terminalov za delitev na domači (schengenski) in mednarodni promet, kar bomo uresničili do 30. junija 2007. Po zaključku obračunskega obdobja  se je zgodilo kar nekaj za Aerodrom Ljubljana pomembnih dogodkov. Med njimi podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za nov potniški terminal,  objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje prve faze novega in adaptacijo obstoječega potniškega terminala. Maja je bila podpisana pogodba z DHL Ekspres o izgradnji in dolgoročnem najemu objekta, kjer bo DHL opravljal vse svoje operativne procese v Sloveniji (hkrati gre za prvi objekt nove poslovno-logistične cone, ki bo zgrajena na območju letališča). Od prvega maja dalje imamo na letališču novega nizkostroškovnega letalskega prevoznika, poljsko-madžarski Wizz Air, ki štirikat tedensko leti v London in Bruselj, Adria Airways pa je odprla tri nove redne letalske povezave, in sicer v Tirano, Rim in Barcelono.

Brnik, 25. maj 2006