DomovMediji

Podpis pogodbe o širitvi letališke ploščadi

Predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., Vinko Može in predsednik uprave SCT, d. d., Ivan Zidar sta podpisala pogodbo za razširitev glavne letališke ploščadi. Skupna pogodbena vrednost danes sklenjenih del znaša skoraj 204 milijona tolarjev. Dela so že stekla, da ne bi prihajalo do zastojev v letalskem prometu, pa morajo biti zaključena v roku dveh mesecev, do 1. avgusta 2006.

Predmet sklenjene pogodbe je poleg razširitve glavne letališke ploščadi (za približno 5800 kvadratnih metrov) tudi višinska prilagoditev in delna obnova obstoječe ploščadi (približno 5000 kvadratnih metrov), izdelava tankoslojne prevleke odporne na delovanje naftnih derivatov, ureditev odvodnjavanja z lovilci olj, prestavitev robnih luči in reflektorskega stebra za osvetlitev ploščadi. Pogodbena vrednost danes sklenjenih del znaša 203.975.841,18 tolarjev. Gradbinci SCT bodo v sklopu del najprej razširili letališko ploščad (zemeljska dela in zgornji ustroj), sledila pa bo obnova obstoječe ploščadi. Obnovitvena dela bodo potekala tako, da bo za letalski promet zaprt čim manjši del letališke ploščadi. V zadnji fazi izvajanja del bo dokončana razširitev letališke ploščadi s termoplastično prevleko, talnimi oznakami in osvetlitvijo z robnimi lučmi.    

Razširitev glavne letališke ploščadi je korak naprej v posodabljanju ljubljanskega letališča. Dela morajo biti končana pred začetkom gradnje prve faze novega potniškega terminala (projekt je v fazi izbire izvajalca del). Med naložbami Aerodroma Ljubljana v prihodnjih nekaj letih je še podaljšek vozne steze ob vzletno-pristajalni stezi, prestavitev ceste, ki vodi mimo letališča, in poslovno-logistična cona, v kateri bodo svoj prostor dobila številna podjetja, vezana na letališko dejavnost. 

Brnik, 1. junij 2006