DomovMediji

Sklenjena pogodba za izgradnjo prve faze novega potniškega terminala

Predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., Vinko Može in predsednik uprave SCT, d. d., Ivan Zidar sta podpisala pogodbo o izgradnji prve faze novega potniškega terminala T2 in adaptaciji obstoječega terminala T1 na letališču Ljubljana. Skupna pogodbena vrednost znaša 2,3 milijarde tolarjev (brez ddv).  Ob podpisu sta bila prisotna tudi minister za promet, mag. Janez Božič in pa državni sekretar dr. Peter Verlič. Minister Božič je  poudaril, da so na ministrstvu zadovoljni s podpisom, saj pogodba zagotavlja, da bo letališče pravočasno pripravljeno na sprejem schengenskega pravnega reda.
Predmet sklenjene pogodbe je adaptacija obstoječega terminala, prizidek k obstoječemu terminalu in izgradnja prvega nadstropja, v katerem bodo odhodne čakalnice in mejni prehod. Nadstropje bo kasneje povezovalo obstoječi terminal z novim terminalom T2, ki se bo začel graditi leta 2008. Pogodbeno obveznost naj bi SCT, ki je bil za izvajalca del kot najboljši ponudnik izbran na javnem razpisu, izpolnil v 261 koledarskih dneh. Za izvedbo objekta v štirih nivojih (klet, pritličje in dve nadstropji) bodo gradbinci SCT uporabili 11.770 kvadratnih metrov opaža, 3.300 kubičnih metrov betona, 290 ton armature in postavili 244 ton jeklenih konstrukcij. Na objekt, kjer bo 6.000 kvadratnih površin, bodo položili za 3.640 kvadratnih metrov strehe in 4.600 kvadratnih metrov fasade. Cel projekt je izvedbeno zelo zahteven, saj bo moralo letališče med samo gradnjo obratovati nemoteno, prav tako pa bodo morali biti kljub gradnji izpolnjeni vsi standardi varovanja potnikov in prtljage. Veliko dela bo zato opravljenega v nočnem času. Pripravljalna dela bodo stekla takoj, graditi pa se bo dejansko začelo takoj po zaključku širitve letališke ploščadi. Ta naj bi bila zaključena v nekaj dneh, z njo pa bodo na letališču dobili nova parkirna mesta za letala. 
Celotna naložbena vrednost adaptacije terminala T1 in izgradnje povezovalnega hodnika do novega terminala znaša 12 milijonov evrov, vanje pa je poleg gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del vključen še nakup opreme, kjer so najpomembnejši štirje avimostovi, skozi katere bodo potniki vstopali v letala. Aviomostovom bodo prilagodili tudi način parkiranja letal. 

Z adaptacijo in dograditvijo obstoječega terminala bo predvsem zadoščeno zahtevam schengenskega pravnega reda, ki zahteva fizično ločevanje prometa na domači in tuji. Takoj po zaključku del prve faze gradnje bo Aerodrom Ljubljana začel z gradnjo novega potniškega terminala T2, ki bo lahko na 36 okencih za prijavo na let v eni uri sprejel 850 potnikov v prihodu in 850 v odhodu. Terminal bo predvidoma v celoti zgrajen leta 2010, potnikom pa bo takrat na voljo 38.000 kvadratnih metrov novih površin. Naložbena vrednost drugega dela projekta presega 40 milijonov evrov. 

Podoba letališča Ljubljana, katerega cilj je, da se v prihodnjih 15 letih razvije v vodilno regijsko letališče, se bo popolnoma spremenila. Sočasno z izgradnjo terminala bo ob letališču na površini 20 hektarov nastajal tudi poslovno-logistični center, kjer se bodo razvijale dejavnosti turizma, trgovine, skladiščenja, logistike in druge dejavnosti, povezanih z letališčem. Cesta Kranj Mengeš bo pomaknjena proti severu, v načrtu pa je tudi dograditev vozne steze ob vzletno-pristajalni stezi, ki bo povečala varnost in pa kapaciteto vzletno-pristajalne steze. Na območju letališča bodo zgrajeni tudi novi objekti za poslovno-upravne programe s parkirišči, hotelski kompleks, rekreacijski in športni objekti, proizvodno-ekonomski objekti ter objekti za vzdrževanje letal in vzdrževalno dejavnost letališča.

Brnik, 18. julij 2006