DomovMediji

Letališče Ljubljana postaja vozlišče za letalski tovorni promet

UPS je ob širitvi svoje poslovne mreže vzpostavil dnevno tovorno letalsko povezavo med Brnikom in Koelnom. Ob tem je bilo danes podrobneje predstavljeno strateško sodelovanje med partnerji UPS, Aerodromom Ljubljana, Intereuropo in Adrio Airways. Sodelujoči so predstavili širitev UPS-ove mreže, njegovo sodelovanje z Intereuropo ter učinke, ki jih bo prihod UPS imel na poslovanje in razvoj Aerodroma Ljubljana ter Adrie Airways. Slednja sta si že pred časom zadala cilj, da letališče Ljubljana postane vozlišče na področju tovornega prometa za jugovzhodni del Evrope, Adria Airways pa osrednji tovorni prevoznik v tej regiji.

Zmago Skobir, član uprave Aerodroma Ljubljana, odgovoren za strategijo trženja: »Začetek sodelovanja z UPS je konkretna uresničitev naših napovedi, da bomo postali pomembno vozlišče za letalski tovorni promet v tem delu Evrope. Prihod UPS je izjemno pomembna poslovna poteza, s katero bomo na Aerodromu Ljubljana obseg tovornega prometa povečali za polovico. Poudaril bi, da gre za skupni projekt več partnerjev. Menim, da je to zgleden primer partnerskega sodelovanja, ki bo koristil vsem, ki smo kakorkoli povezani z letalskim tovornim prometom. Hkrati je to priložnost za Slovenijo, saj se s tem prvič vrisuje na evropski zemljevid na tem področju, hkrati pa pridobiva pomembno konkurenčno prednost pred sosednjimi državami.«

Goran Travner, direktor filiale UPS Slovenija, je ob tem povedal: »Odkar smo leta 1991 začeli sodelovati z Intereuropo imamo z njimi odlične poslovne odnose. »Ti leti bodo omogočili, da bomo strankam zagotovili distribucijo pošiljk vseh velikosti v Slovenijo in iz nje ter v sosednje države.«

Zvezdan Markežič, namestnik predsednika uprave Intereurope, d.d., dodaja: »Intereuropa d.d. že od leta 1989 na podlagi agentske pogodbe uspešno sodeluje pri izvajanju svetovnih kurirskih storitev s koncernom UPS iz Atlante. Intereuropa d.d. ima sklenjeno ekskluzivno pogodbo, ki jo zavezuje k nudenju tovrstnih storitev v Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Vzpostavitev dnevne letalske povezave s tovornim letalom Boeing 767 med Kolenom in Brnikom je za nas v Intereuropi znak velikega zaupanja principala UPS ter pomeni priznanje za dosedanje delo. Otvoritev pretovornega terminala na Brniku je prvi primer, ko družba UPS izven lastnega organizacijskega okvira zaupa tovrstne storitve drugi pravni osebi (agentu). Poleg samega priznanja za Intereuropo pa pomeni novi pretovorni terminal še dodatno vrednost naših storitev, saj se bodo bistveno skrajšali tranzitni časi pošiljk za naše stranke ter na ta način povečala konkurenčnost naših storitev. Pozitiven učinek bo viden ne samo v Sloveniji, temveč tudi na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini kot tudi v ostalih balkanskih državah.

"Adria Airways se v projekt družbe UPS vključuje kot povezovalni prevoznik prispelih pošiljk,« ob predstavitvi novega dogovora povedal Janez Krašnja, pomočnik uprave Adria Airways, in razložil: »Tako zaradi večjih potreb s prihodom UPS letala odpiramo dve novi tovorni liniji povezavi s Sofijo in Zagrebom. Poleg tega bomo uporabili tudi povezave v letos razviti mreži tovornih letalskih prevozov v Sarajevo, Beograd in Prištino ter krepili tovorne tokove v naši mreži proti destinacijam jugovzhodne Evrope preko letališča Ljubljana. Letošnja razširitev mreže tovornih letalskih prevozov je pomenila 30% rast prometa, z uvajanjem novih linij, pa pričakujemo v prihodnjem letu še dodatno 20% rast prometa."

Brnik, 21. november 2006