DomovMediji

Uprava Aerodroma Ljubljana ima po novem tri člane

Nadzorniki družbe so sprejeli sklep o širitvi uprave Aerodroma Ljubljana. Vinku Možetu in Zmagu Skobirju se bo pridružil mag. Janez Kolar.  Obravnavali so tudi strategijo razvoja družbe do leta 2015.

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana je za novega člana uprave, odgovornega za področje varnosti in zaščite, informacijskih sistemov in področja izobraževanja imenoval mag. Janeza Kolarja. S tem se je razširila uprava družbe, ki je bila do sedaj dvočlanska. Kolar je bil imenovan za petletno mandatno obdobje, ki se bo začelo 1. marca 2007. »Širitev uprave je bila načrtovana že dlje časa in je logična posledica vedno večjega obsega poslovanja družbe,« je imenovanje po seji komentiral Janez Čadež, predsednik nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana.

Nadzorni svet je obravnaval tudi Strategijo razvoja podjetja 2007 do 2015. Dokument je podlaga za dolgoročne aktivnosti Aerodroma Ljubljana, za razvoj in operativno vodenje, služil pa bo tudi kot podpora procesom odločanja in nadzora.
Pri razvoju se je Aerodrom Ljubljana osredotočil predvsem na dva cilja, in sicer povečanje potniškega in tovornega prometa ter na razvoj dejavnosti, ki so povezane z letalstvom in logistiko, na območju in v okolici letališča. Poleg tega se bo Aerodrom skupaj z lokalnimi turističnimi podjetji in organizatorji potovanj trudil povečati promet, ki ga ustvarijo tuji turisti, ki v Slovenijo prihajajo z letali. Strateški cilj je, da naj bi skozi ljubljansko letališče leta 2015 prepeljali 2,18 milijonov potnikov in 23,3 tisoč ton tovora letno. Na področju tovornega prometa so načrti usmerjeni predvsem v graditev vozlišča za distribucijo hitrih pošiljk in blaga na poti iz JZ Evrope preko Ljubljane v Z Evropo.
Nadzorni svet je z obravnavano strategijo načeloma soglašal, kljub temu pa je predlagal še nekaj dopolnil. Strategija bo dokončno potrjena na eni od prihodnjih sej.

Brnik, 16. februar 2007