DomovMediji

Aerodrom Ljubljana v letu 2006 spet rekordno

Nerevidirani poslovni rezultati delničarjem družbe Aerodrom Ljubljana dajejo razloge za zadovoljstvo. V primerjavi s prejšnjimi leti so se ponovno povečali tako prihodki kot promet.

Promet na letališču je rasel tudi leta 2006. Leto smo zaključili z 1.334.355 potniki, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. Premikov letal je bilo več za 9 odstotkov, največji skok v primerjavi z letom 2005 pa je bil dosežen pri tovornem prometu, ki ga je bilo za 32 odstotkov več oziroma skupaj 15.309 ton. Rast obsega prepeljanega tovora je posledica aktivnega trženja, največji vpliv nanjo pa je imela vzpostavitev UPS-ovega centra za letalski tovor za JV Evropo.

Rasti prometa so sledili tudi poslovni prihodki. Leta 2006 je bilo realizirano za 28,7 mio EUR poslovnih prihodkov, kar je 9 odstotkov več kot leta 2005 in 4 odstotke nad načrtom. Poslovni odhodki so znašali 18,8 mio EUR. Znesek je za 3 odstotke večji kot preteklo leto in 2 odstotka pod načrtom. Poslovni izid iz poslovanja v višini 9,9 mio EUR je 23 odstotkov nad lanskoletnim in 17 odstotkov nad načrtovanim. Družba je ustvarila 11,7 mio EUR celotnega dobička pred obdavčitvijo, kar je za 15,6 odstotka bolje, kot je bilo predvideno v načrtu in 16 odstotkov več kot leta 2005. Čisti dobiček družbe je dosegel 8,8 mio EUR, to je 10 odstotkov več kot leto pred tem in 11,3 odstotke več glede na poslovni načrt.

Med dogodki minulega leta velja izpostaviti začetek gradnje novega potniškega terminala. Dokončanje njegove prve faze in adaptacija obstoječega terminala v skupni izmeri 6.000 kvadratnih metrov bo najpomembnejša in najobsežnejša naloga družbe za leto 2007. Za leto 2007 je načrtovana tudi nadaljnja rast prometa. Število potnikov naj bi se povečalo za 9, število premikov za 12, količina prepeljanega tovora pa za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2006. Rasti prometa bodo sledili tudi poslovni prihodki in stroški iz poslovanja. Družba načrtuje čisti dobiček v višini 9,6 mio EUR, kar je za 9 odstotkov več kot v letu 2006.

Brnik, 27. februar 2007