DomovMediji

V prvih treh mesecih visoko nad načrti

V primerjavi z enakim obdobjem lani smo prvo tromesečje na Aerodromu Ljubljana zaključili z več potniškega in tovornega prometa. Poslovni izid iz poslovanja je višji kar za 62, čisti poslovni izid pa za 41 odstotkov.

V treh mesecih leta 2007 je Aerodrom Ljubljana zabeležil 9.981 premikov letal, kar je za 27 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (22 odstotkov letnega načrta). Oskrbljenih je bilo 253.693 potnikov, kar je 7 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta (18 odstotkov letnega načrta). 29 odstotkov teh potnikov je potovalo na čarterskih, 71 odstotkov pa na rednih letih. Tovorni promet se je povečal za 67 odstotkov (4.890 ton) in je dosegel 29 odstotkov letnega načrta. Visoka rast tovora, prepeljanega z letali, je posledica vzpostavitve UPS-ovega centra za letalski tovor za jugo-vzhodno Evropo novembra 2006.

V treh mesecih leta 2007 je bilo ustvarjeno za 6.856 tisoč EUR poslovnih prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot prve tri mesece lani. Stroški poslovanja so za 8 odstotkov višji, poslovni izid iz poslovanja pa je zrasel kar za 62 odstotkov. Čisti poslovni izid iz preučevanega obdobja znaša 1.563 tisoč EUR, kar je za 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Rezultati poslovanja so v prvem tromesečju zrasli v vseh kategorijah, zaradi sezonske narave dejavnosti pa pri doseganju letnega načrta zaostajajo za sorazmernim delom. Najmanj prometa na letališču je namreč realizirano prav januarja, februarja in marca.

Na področju investicij je bilo največ pozornosti usmerjene v dograditev 1. faze novega potniškega terminala. Z objektom bo letališče v roku zadostilo pogojem za zagotovitev schengenskega mejnega prehoda, slavnostna otvoritev 1. faze novega potniškega terminala pa bo 9. julija 2007.                  

Zgornji Brnik, 29. maj 2007