DomovMediji

Odprt nov potniški terminal

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana smo odprli nov potniški terminal. Odprtje smo pospremili tudi z javnim preimenovanjem letališča v Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Slavnostni govornik ob odprtju je bil predsednik Vlade RS, Janez Janša.

Pogodbo o izgradnji sta Aerodrom Ljubljana, d.d., ki upravlja z letališčem in izvajalec gradbenih del SCT, d.d., sklenila junija lani. Projekt 1. faze novega terminala vključuje adaptacijo obstoječega terminala, prizidek k obstoječemu terminalu in izgradnjo prvega nadstropja, v katerem so odhodne čakalnice in mejni prehod. Nadstropje bo kasneje povezovalo obstoječi terminal z novim terminalom T2, ki se bo začel graditi leta 2008. Površina čakalnic za potnike se je povečala z 800 na 5.000 kvadratnih metrov. Zgrajena je nova razgledna terasa, terminal pa je opremljen s štirimi aviomostovi za direkten vstop potnikov v letalo.

Nov terminal prinaša veliko spremembo tudi v tehnologiji dela letaliških delavcev. Po novem bodo letala na ploščadi parkirana z nosom naprej proti terminalu in ko bo letalo pripravljeno za odlet, se ga bo s posebnim vozilom potisnilo vzvratno. Štirje aviomostovi bodo začeli delovati 22. julija, pritličje novega dela in letališka terasa bodo funkcionalni že od 10. julija naprej.

Objekt je arhitekturno zasnoval in projektiral biro Eko Art pod vodstvom arhitekta Vladimirja Koželja. Cel projekt je bil izvedbeno izjemno zahteven, saj je letališče med samo gradnjo obratovalo nemoteno, prav tako pa morajo biti kljub gradnji izpolnjeni vsi standardi varovanja potnikov in prtljage. Objekt je stal 14 mio evrov, h katerim je potrebno prišteti še 3 milijone evrov za aviomostove in opremo. Od skupno 17 milijonov bo dobre 3 milijone financirala Evropska unija iz sredstev za zagotovitev schengenske meje.

Novi terminal izpolnjuje zahteve, ki jih slovenskim mejnim točkam nalaga schengenski pravni red. Infrastrukturno je letališče pripravljeno na ločevanje prometa na domači (države članice schengenskega območja) in tuji (države nečlanice), ki bo v Sloveniji začelo veljati marca 2008.

Zmago Skobir, novi predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, d.d., je ob otvoritvi povedal:
»Današnje odprtje je prvi korak k dosegi cilja, ki so si ga postavili do leta 2015, in sicer postati vodilno letališče v regiji. To bomo dosegli z nadaljevanjem rasti potniškega in blagovnega prometa, izgradnjo novega potniškega terminala in pripadajoče letališke infrastrukturo ter s postavitvijo letališkega mesta, ki ga delovno imenujemo Airport City in ki bo vseboval hotelske, poslovne, skladiščne in rekreacijske prostore. Letališko mesto bo po ocenah do leta 2015 zagotovilo delovna mesta vsaj 3.000 ljudem

Kot je povedal minister za promet mag. Janez Božič, je bila  rekonstrukcija starega in izgradnja novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika velik izziv tudi za Ministrstvo za promet. Pravila schengenskega nadzora zunanje meje EU namreč zahtevajo tudi zelo dodelano tehnologijo sprejema in odprave potnikov, sprejema in odpreme prtljage ter sprejema in odpreme zrakoplovov. »Za uspešno izvedbo tega projekta je bilo ključnega pomena zelo dobro in usklajeno delovanje pristojnih ministrstev in družbe Aerodrom Ljubljana,« je ocenil in dodal, da bodo pridobljene izkušnje že kmalu prišle prav na letališču Maribor, »kjer nadaljujejo s posodobitvami in pripravljamo ustrezne projekte za prilagoditev tega letališča schengenskim standardom nadzora zunanje meje EU.« V nadaljevanju je minister Božič omenil razvojne projekte, ki jih prometno ministrstvo načrtuje ob Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (železniško povezavo z letališčem, rekonstrukcijo glavne ceste Kranj-Spodnji Brnik), pri tem pa izpostavil intenzivno gradnjo objektov navigacijskih služb zračnega prometa. »V prvih šestih mesecih letošnjega leta se je zračni promet v povprečju povečal za skoraj 16 odstotkov,« je povedal in potrebo po novem centru območne kontrole zračnega prometa Ljubljana in novem letališkem kontrolnem stolpu utemeljil z naštevanjem novih "rekordov", doseženih v tem obdobju: kontrola zračnega prometa je imela 912 letov v enem dnevu (prej 841), 5.607 letov v enem tednu (prej 5.322) in 23.164 letov v enem mesecu (prej 23.031). »V okviru posodobitev navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih bo izvajalo javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, smo v obdobju finančne perspektive 20072013 planirali okrog 50 milijonov evrov«.

Dragutin Mate, minister za notranje zadeve dodaja, da »je bila prav posodobitev infrastrukture letališča nujno potrebna, saj bomo po novem lahko ločevali schengenske od neschengenskih letov, kar je bila tudi ena izmed vidnejših pripomb schengenskih evalvatorjev, ko so junija lani prvič ocenjevali naše letališče. Ponovna evalvacija je bila opravljena v začetku meseca julija letos in po prvih odzivih schengenskih strokovnjakov smo tudi na letališču oz. zračni meji pripravljeni na vstop v schengensko območje

Brnik, 9. julij 2007