DomovMediji

Prvo polletje zaključili z odličnimi rezultati

Danes se je v prostorih družbe Aerodrom Ljubljana sestal nadzorni svet, ki je obravnaval poročilo o poslovanju družbe v prvem polletju letošnjega leta. Rezultati poslovanja so zelo dobri, saj je družba v prvem polletju zabeležila občutno rast prometa, prihodkov in dobička.

V prvih šestih mesecih leta 2007 smo oskrbeli 640.888 potnikov, kar je za 13 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Vzletelo in pristalo je za 18 odstotkov več letal, tovorni promet pa se je povečal za kar 58 odstotkov.

V prvem polletju smo ustvarili za 17.094 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 33 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta, poslovni odhodki pa so znašali 10.995 tisoč evrov, kar je za 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poslovni izid iz poslovanja v višini 6.098 tisoč evrov je 70 odstotkov nad lanskoletnim, čisti poslovni izid obravnavanega obdobja pa znaša 7.495 tisoč evrov, kar je kar 106 odstotkov več kot lani.

V prvem polletju letošnjega leta je bila skoraj še enkrat višja tudi vrednost delnice. Povprečni enotni tečaj iz obravnavanega obdobja je bil 93 odstotkov višji kot v prvem polletju leta 2006. Z delnico AELG je bilo v obravnavanem obdobju opravljenega bistveno več prometa, rast je bila kar 224 odstotna.

V prvem polletju leta 2007 je Aerodrom Ljubljana v izgradnjo objektov ter nabavo opreme za potrebe dejavnosti in računalniške opreme vložil 15.297 tisoč evrov lastnih sredstev. Glavna aktivnost na področju investicij je bila usmerjena v dograditev prve faze novega potniškega terminala, ki je bil odprt 9. julija. Poleg otvoritve potniškega terminala med najpomembnejše dogodke po zaključku obračunskega obdobja sodi še menjava v upravi družbe. Prejšnjemu predsedniku uprave Aerodroma Ljubljana, d.d., je 4. julija potekel mandat, na čelu družbe pa ga je zamenjal Zmago Skobir. S tem dnem je uprava Aerodroma Ljubljana, d.d., ponovno postala dvočlanska.

Zg. Brnik, 28. avgust 2007