DomovPodjetje

Predstavitev

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotavljanje učinkovitega in varnega obratovanja slovenskega okna v svet in zagotavljanje konkurenčnih in kakovostnih storitev uporabnikom, skrb za potnika, omogočanje ugodnega poslovnega okolja našim partnerjem in zadovoljstva vsem deležnikom.

Vizija 

Naša vizija je postati konkurenčna vstopna točka v regijo Alpe Adria in prva izbira potnikov, letalskih družb in ostalih uporabnikov v regiji ter prispevati k trajnostnemu razvoju in napredku podjetja, države in njenih prebivalcev.

Strateški cilji 

Za uresničevanje poslanstva in izpolnjevanja vizije si je družba Fraport Slovenija, d.o.o., za obdobje 2014 – 2020 zastavila naslednje strateške cilje:

 • Povečanje prometa potnikov, letal in tovora,
 • Uravnoteženje ponudbe letalskih prevoznikov,
 • Izboljševati mrežo rednih letalskih povezav z novimi destinacijami in dodatnimi leti na obstoječih povezavah,
 • Utrjevati vlogo letališča kot regionalnega vozlišča prometnih tokov in povezav med severozahodno in jugovzhodno Evropo,
 • Povečati ponudbo nizkostroškovnih prevozov,
 • Realizirati ambicijo vzpostavitve čezoceanskih letov s pritegnitvijo prevoznika, ki bo ljubljansko letališče izbral za svojo vstopno točko za Centralno Evropo,
 • Privabiti še enega prevoznika, ki bo imel bazo na ljubljanskem letališču,
 • Prispevati k povečanju povpraševanja po turistični destinaciji Slovenija v tujini,
 • Povečati število odhodov potnikov iz Avstrije, Hrvaške in Italije iz našega letališča,
 • Povečevanje prihodkov zlasti iz komercialnih dejavnosti,
 • Učinkovito in hitro prilagajanje spremembam v poslovnem okolju in tehnologiji,
 • Celovito upravljanje s tveganji,
 • Zagotavljanje potrebnih investicij v kritično in drugo infrastrukturo in opremo zaradi omogočanja nadaljnjega razvoja prometa, ter
 • Razvoj človeških virov in spodbujanje inovativnosti.
 • Zagotoviti konkurenčno ceno goriva.